Silk-washing Stream (2024)

Overall: Silk-washing Stream is a Korean Drama (2024). Silk-washing Stream cast: Tong Li Ya, Han Geng, Peter Ho. Silk-washing Stream Release Date: 2024. Silk-washing Stream Episodes: 60.

Silk-washing Stream Detail

Drama: Silk-washing Stream (2024)
Network: Youku
Director: Go Yik Chun
Writer: Zou Jing Zhi
Genres: Drama
Main Stars: Tong Li Ya, Han Geng, Peter Ho
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episodes: 60
Also Known As: Huan Xi Sha, 浣溪沙, Silk-washing Stream 2024

Silk-washing Stream Synopsis and Plot Summary

In light of the contention between the Yue and Wu states in the Spring and Harvest time period, it recounts the account of the Ruler Goujian of Yue’s diligence in conquering the chances to restore his fallen territory of Yue.

The renowned magnificence Xi Shi was found by Yue legislator Fan Li, and sent into Fuchai’s royal residence as a government operative alongside Zheng Dan.

The two ladies were instrumental in the destruction of the presumptuous Fuchai and the rebuilding of Goujian to the privileged position.

Silk-washing Stream Cast

Tong Li Ya as Xi Shi

Han Geng as Fan Li

Peter Ho as Fu Chai

Chen Du Ling as Zheng Dan

Zhang Xi Lin as Bo Pi

Wang Long Zheng as Guo Jian

Gong Lei as Wen Zhong

Cao Wei Yu as Wu Zi Xu

Deng Sha as Support Role

Zheng Ya Wen as Lan Ji

Li Cheng Ru as Mr. Zheng

Gao Ya Lin as Gong Shu Ban

Li Guang Fu as Support Role

Gao Shu Guang as Bao Mu

Gao Yuan as Brother Shi Tou

Gao Yu Qing as Meng Huai

Cao Xi Yue as Nan Shui

Zhao Chong Yue as Support Role

Yang Xi as Wu Ji

Nicholas Wang as Support Role

Ivan Zhu as A’Ding

Xu Nan Nan as A Lian

Ren Yi Xuan as Support Role

Xu Bai Hui as Wu Hou

Tian Lei Xi as Yue Nu

Zhang Zi Lin as maid

Guo Mai Qian as Xu Men Chao

Mei Zhen Jie as Guest Role

Shen Yu Xi as Support Role

Xu Xiao Ke as Pi Si Tu

Bai Ge as Chou Niang

Zhu Yong Teng as Zhao Yang

Gao Lan Cun as Tian Qi

Leave a Comment