My Lethal Man (2023)

Overall: My Lethal Man is a Chinese Romance, Drama (2023). My Lethal Man cast: Li Mo Zhi, Fan Zhi Xin, Li Yi Zhen. My Lethal Man Release Date: 13 January 2023. My Lethal Man Episodes: 24.

My Lethal Man Detail

Drama: My Lethal Man (2023)
Network: iQiyi
Director: Chu De Jian
Main Stars: Li Mo Zhi, Fan Zhi Xin, Li Yi Zhen
Country: China
Genres: Romance, Drama
Language: Chinese
Release Date: 13 January 2023
Season: 1
Aired On: Friday
Episodes: 24
Also Known As: A Dangerous Man , He Who Is Dangerous to Me , Dui Wo Er Yan Wei Xian De Ta , 對我而言危險的他, 对我而言危险的他, My Lethal Man 2023

My Lethal Man Synopsis and Plot Summary

“He Who is Perilous to Me” recounts the account of Shen Man Ning who, as a result of a startling hijacking case, finds Zhuang Xin Yan. After Zhuang Xin Yan kicks the bucket, the strong and strange Yan Xing Cheng powers Shen Man Ning to begin her “second life” as his life partner. As they conquer afflictions and troubles together the two go from being totally threatening with each other to gradually holding hands, figuring out how to cherish and depend on one another. Together they find the reality of the perplexing case from a long time back.

My Lethal Man Cast

Li Mo Zhi as Shen Man Ning/Zhuang Xin Yan

Fan Zhi Xin as Yan Xing Cheng

Li Yi Zhen as Tang Lin

Li Xin Ran as Rao Mei Na

Chang Zhe Kuan as Lin Mu Fan

Wang Xu Dong as Fang Xiang

Li Zhi Fan as Zhuang Jia Kai

Qiu Ding Jie as Yuan Shu Ai

Zooey Tseng as Zhuang Cai Xuan

Liang Guo Rong as Zhuang Cheng An

Li Bin as Lin Guang Yi

Leave a Comment