Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact (2024)

Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact is a Chinese Romance, Drama (2024). Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact cast: Ada Liu, Jia Bing, Yang Xin Ming. Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact Release Date: 23 May 2024. Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact Episodes: 36.

Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact Detail

Drama: Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact (2024)
Network: iQiyi
Director: Mai Guan Zhi
Writer: Han Pei Zhen
Main Stars: Yang Mi, Gong Jun, Cristy Guo
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 23 May 2024
Season: 1
Aired: 23 May 2024-11 June 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 36
Also Known As: Fox Spirit Matchmaker 1, Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong, Tu Shan Xiao Hong Niang Yue Hong Pian, Tu Shan Xiao Hong Niang, Hu Yao Xiao Hong Niang, 狐妖小红娘•月红篇, 狐妖小红娘, 狐妖小紅娘月紅篇,涂山小红娘月红篇,Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact 2024

Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact Synopsis and Plot Summary

The story is based on the time when battles between humans and animals take place. Tushan Honghong is the ideal leader of the Tushan Fox family. She is able to gain ground toward the congruity and harmony between two points of view. To achieve this, she seeks out the help of Dongfang Yueyu, a young man belonging to the Dongfang group of humanity.

Jun has a quest to aid in creating a personal connection between individuals and evil spirits. They must fight the dark forces that can destroy Tushan’s love tree. Behold Tushan and destroy the power of darkness. This will creates conflict between evil power and the people.

Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact Cast

Sebrina Chen as Lu Jian Wen

Yang Shi Ze as Bei Shan Yao Di

Mao Zi Jun as Yan Ru Yu

Zhang Ling He as Wei Sheng

Yang Mi as Tu Shan Hong Hong

Gong Jun as Dong Fang Yue Chu

Yuan Bing Yan as Tu Shan Ya Ya

Leon Zhang as San Shao

Hu Lian Xin as Tu Shan Rong Rong

Chen Du Ling as Yue Ti Xia

Zhu Xu Dan as Bu Tai | Princess of Yu Yao Country

Wang Yi Fei as Dong Fang Qin Lan

Cristy Guo as Tushan Ya Ya

Wei Zhe Ming as A Lai

Wen Zheng Rong as Shi Ji / “Black Fox”

Lawrence Wang as Fan Yun Feng

Sebrina Chen as Lu Jian Wen

Yang Shi Ze as Bei Shan Yao Di

Mao Zi Jun as Yan Ru Yu

Zhang Ling He as Wei Sheng

Liu Shi Shi as Dong Fang Huai Zhu / Yue Chu’s aunt

Dylan Wang as Yan Ru Yu

Dai Si as Li Xue Yang

Li Xi Meng as Cui Yu Ling

Wang Zi Rui as Bai Lou | Yue Chu’s father

Li Yu Hao as Tu Shan Mei Mei

Jerry Huang as Jin Ren Feng

Fan Ming as Housekeeper Fei

Liang Chao as Tu Shan Bu Zhui

Hong Xiao as Fu Cheng

Feng Xiao Tong as Dong Fang Luo

Chen Tao as Tu Shan Liu Qiang

Zhang Ling He as Hu Wei Sheng

Han Dong as Wang Quan Ba Ye

Yang Yuan Yuan as Hong Hong & Yue Chu’s daughter

An Yue Xi as Dong Fang Qin Lan

Ning Jia as Tushan Jiu Shuang

Lin Feng Song as Fu Biao

Zhang Jing Da as Crane Immortal

Zhou Xiao Fei as Yue Di Chun

Dong Bo as He Lei

Tie Niu as He Shan

Yu Peng as Fu Feng

Song Zong Xuan as King of Yu Yao country

Ma Zi Luo as Xue Zhuang

Li Man as Cheng Yuan

Zhou Zhong as Wolf spirit

He Yi Tian as Su Su

Qi Bin as Si Xi

Chen Hao Wen as Huang Xi

Zu Ka Er as Tu Sheng

Feng Li Ping as Sesame spirit

Zhao Shi Han as Rong Rong | Young

Jin Ao Chen as Dongfang Luo | Young

Winnie Yu as Xiao Feng

Zhu Zi Yue as Xiao Li

Ren Xi Hong as Director Fu

Leave a Comment