The Double (2024)

The Double is a Chinese Romance, Drama (2024). The Double cast: Wu Jin Yan, Wang Xing Yue, Chen Xin Hai. The Double Release Date: 2 June 2024. The Double Episodes: 40.

The Double Detail

Drama: The Double (2024)
Network: Youku
Director: Bai Yun Mo
Writer: Ren Ya Nan
Genres: Romance, Drama
Main Stars: Wu Jin Yan, Wang Xing Yue, Chen Xin Hai
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2 June 2024
Season: 1
Aired: 2 June 2024-22 June 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 40
Also Known As: Marriage of the Di Daughter, Di Jia Qian Jin, Mo Yu Yun Jian, 嫡嫁千金, 墨雨云间, The Double 2024

The Double Synopsis and Plot Summary

Xue Li is the girl of a provincial justice. Xue Li was naturally introduced to a family with wealth. She lived her life in a happy way. Her life was destroyed by an enormous shift. As per her keeper Jiang Li, the girl of the pastor and the Focal Secretariat, she got back to the capital city under the name Jiang Ruoyu.

The Duke of Su and other people who helped her fight many difficulties, she was able get away, but she continued to battle shame. She was able to save her father, who was wrongly detained and aided the Xiao Heng in defending equity, and also protected the majority of people, and then she was able to go back to her normal life.

The Double Cast

Wu Jin Yan as Xue Li / Xue Fang Fei

Yang Chao Yue as Jiang Li

He Hong Shan as Ye Jia Er | Jiang Li’s maternal cousin

Vivien Li as Princess Wan Ning

Zhang Yu Qi as Wu Lan | Tao Hong’s accomplice

Wang Xing Yue as Xiao Heng

Liu Xie Ning as Jiang Ruo Yao | Jiang Li’s half-sister

Zhang Meng as Dai Yun

Chen Chiao En as Ji Shu Ran | Jiang Li’s stepmother

Liang Yong Qi as Shen Yu Rong

Su Ke as Jiang Yuan Bai | Jiang Li’s father

Pan You Cheng as Wen Ji | Xiao Heng’s subordinate

Chen Xin Hai as Ye Shi Jie

Zhao Jia Min as Liu Xu | Mrs. Liu’s daughter

Jiang Yi Yi as Si Tu Jiu Yue

Ai Mi as Tong Er | Jiang Li’s maid

Dong Xuan as Ye Zhen Zhen | Jiang Li’s mother

Wu Jia Yi as Qiong Zhi | Xue Zhao’s lover

Wang Le Fu as Lu Ji | Xiao Heng’s subordinate

Snow Kong as Zhi Yan | Xiao Heng’s spy

Gala Zhang as Xue Zhao | Fang Fei’s brother

Ji Ling Chen as Xiao Ming Han | General Xiao | Xiao Heng’s father

Chen Yu Xian as Jiang Yu’e | Jiang Li’s cousin

Hai Ling as Yu Hong Ye | Xiao Heng’s mother

Kent Tong as Xue Huai Yuan |  Magistrate Xue | Fang Fei’s father

He Feng Tian as Jiang Jing Rui | Jiang Li’s cousin

Liu Ya Peng as Zhang Wei

Ning Xiao Hua as Mr. Zhang

Leanne Liu as Mrs. Jiang | Jiang Li’s grandmother

Qi Hang as Lai Biao | General Biao| Luyang ghost market’s head

Zhang Bai Qiao as Feng Yu Tang | Magistrate Feng

Zhang Zheng Yang as Li Zhong Nan | Chancellor Li

Meng Li as Meng Hong Jin \ General Xuan Wei’s daughterf

Jin Xu Ze as Xiao Heng | Young

Roy Wang as Li Jin | Li Lian’s older brother

Zhao Jiu Yi as Peng Guang

Qiao Shi Yu as Jiang Li

Bai Xue Cen as Princess Wan Ning

Andy Huang as Ye Ming Yu \ Young

Tang Shui Yu as Zhou De Zhao

Liu Tian Zuo as Tong Zhi Yang / Governor Tong

Zhang Jie as Prince Cheng

Hyde as Mr. Qi

Wang Yi Fan as King Cheng

Sun Rui as Mr. Du

Zhang Bin as Zhou De Zhao

Xiang Xing Yu as Mo Wen Xuan

Cui Yi as Mrs. Liu | Mrs. Ye’s friend

Zhang Fan as Liu Yuan Feng | Mrs. Liu’s husband

Fan Tian Tian as Mother Sun

Wan Mei Xi as Yang Shi

Zeng Ke Lang as Emperor Hong Xiao

En Na Zhu Li as Ms. Zhou | Ming Xuan’s wife

Xiang Xia as Ye Ming Xuan | Jiang Li’s uncle

Zhao Qing as Situ Jiu Yue | Poison expert

Li Xin Ze as Li Lian | Zhong Nan’s second son

Ding Jia Wen as Emperor of Great Zhao

Qiu Qiu as Xue Fang Fei

Shen Xue Wei as Mian Ju | Judge

Yan Meng Meng as Mrs. Shen

Guo Dong Hai as Emperor Hong Xiao’s eunuch

Zuo Xiao Long as Li Yu | Weaving and Dyeing office official

Pan Yi Tong as Shen Yu Rong | Young

Richard Dong as Mr. Qin

Ji Guan Lin as Ji Shu Ran

Tan Jian Chang as Mr. Qin’s father

Lan Cheng as Late emperor

Hans as Zhao Ke | Xiao Heng’s spy

Meng En as Tang Fan \ Weaving and Dyeing office official

Fu Bo Han as Emperor Hong Xiao | Young

Bai Hai Tao as Observer

Wu Lan as Zhao Qi’s mother

Yang Fu Yu as Hai Tang | Fang Fei’s maid

Andrew Leng as General

Li Qian Yi as Aunt Hu | Jiang Yue’s mother

Liu Guang Hou as Uncle Liu

Wang Lu as Wei Qian | Vice Minister of Justice

Li Yu Su as Aunt Chun Fang

Jia Shu Yi as “Dumb Madam”

Jason Gu as Judge Kong’s brother-in-law

Yu Rong Guang as Xiao Da Chuan | Xiao Heng’s grandfather

Guan Yun Peng as Zhao Qi | Jiang Li’s marriage prospect

Ming Jia Jia as Zhu Xin Er

Xu Yun as Shou Zhen

Teng Ze Wen as Liu Yu Zhu

Wang Ce as Ning Yuan \ Marquis

Vera Lu as Mrs. Ning Yuan Hou

Kira Shi as Jing Hong

Lin Jing as Xiao De Yin

Dong Chun Hui as Ye Ming Yu \ Jiang Li’s uncle

Wang Ya Ting as Mother Li

Li Ji as Zhu She Tou

Lu Qian as Mei Xiang

Sun Wei as Jiang Yuan Ping | Jing Rui’s father

Zhang Ding Han as Lu Shi | Yuan Ping’s wife

Xu Rong Zhen as Mrs. Shen | Yu Rong’s mother

Ye Si Tong as Bai Xue

Min Chun Xiao as Li Fei

Wang Zi Rui as Zhou Yan Bang | Ruo Yao’s fiancé

Li Meng as Princess Wan Ning

The Double Trailer

Leave a Comment