Word of Honor (2021)

Overall: Word of Honor is a Chinese Mystery, Drama (2021). Word of Honor cast: Zhang Zhe Han, Simon Gong, Zhou Ye. Word of Honor Release Date: 14 February 2021. Word of Honor Episodes: 36.

Word of Honor Detail

Drama: Word of Honor (2021)
Network: Youku
Director: Gary Sing, Jones Ma
Genres: Mystery, Drama
Main Stars: Zhang Zhe Han, Simon Gong, Zhou Ye
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 14 February 2021
Season: 1
Aired: 14 February 2021
Also Known As: Tian Ya Ke , Faraway Wanderers , 天涯客 , Shan He Ling , A Tale of the Wanderers , Shānhé Lìng, 山河令, Word of Honor 2021

Word of Honor Synopsis and Plot Summary

Zhou Zishu receives embroiled in a conspiracy in the martial arts global after quitting his process as the leader of an organization tasked with shielding royalty. He meets Wen Kexing, a mysterious martial artist who escapes from the Ghost Valley to avenge his mother and father’ deaths. They emerge as speedy pals and embark on an journey to discover a mythical treasure so that it will provide its proprietor remaining strength over jianghu.

Word of Honor Cast

Zhang Zhe Han as Zhou Zi Shu
Simon Gong as Wen Ke Xing
Zhou Ye as Gu Xiang
Ma Wen Yuan as Cao Wei Ning
Damon Guo as Shen Shen
Huang You Ming as Ye Bai Yi
Sun Xi Lun as Zhang Cheng Ling
Candice Zhao as Du Pu Sa
Guo Yun Fei as Duan Peng Ju
Ke Nai Yu as Liu Qian Qiao
Rolling Wang as Zhao Jing
Zhang Yong Gang as Support Role
Wang Dong as He Lian Yi
Rebecca Jin as Gao Xiao Lian
Li Dai Kun as Prince Xie
Kou Zhen Hai as Support Role
Norman Chui as Support Role
Bryan Leung as Support Role
Wang Rong as Han Ying
Amman Yuan as Muyun Ge
Guo Jia Nan as Qin Jiu Xiao
Yu Nai Jia as Xiao Luo Han
William Yang as Deng Kuan
Shen Bao Ping as Boat Captain
Lu Huan as Uncle Lin
Liu Han Yang as Support Role
Fu Rou Mei Qi as Yun Zai
Miles Wei as Jing Bei Yuan Seventh Lord
Fan Jin Wei as Wu Xi
Emily Chen as Xi Sang ghost
Li Man as Yan Wan
Qiao Zhen Yu as Guest Role
Song Ya Gang as Leader of the Iron Palm Gang

Leave a Comment