The Outsider (2023)

Overall: The Outsider is a Korean Romance, Drama (2023). The Outsider cast: Zhang Yu Qi, Gao Wei Guang, Zuo Xiao Qing. The Outsider Release Date: 25 June 2023. The Outsider Episodes: 38.

The Outsider Detail

Drama: The Outsider (2023)
Network: Youku
Director: Cui Liang
Genres: Romance, Drama
Main Stars: Zhang Yu Qi, Gao Wei Guang, Zuo Xiao Qing
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 25 June 2023
Season: 1
Aired: 25 June 2023-16 July 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 38
Also Known As: Slip into Vanity, Stray Into Vanity, Wu Ru Fu Hua, 误入浮华, The Outsider 2023

The Outsider Synopsis and Plot Summary

The tale of two totally various individuals from inverse different backgrounds Wang Ju An and Su Mo that work in a similar organization. At the point when sentiments begin to create, they gradually give up to them. However, when troubles emerge; will their adoration endure a definitive trial of opposites are drawn toward each other?

The Outsider Cast

Zhang Yu Qi as Su Mo

Gao Wei Guang as Wang Ju An

Zuo Xiao Qing as Cong Rong

Jia Jing Hui as Zhao Xiang Qing

Kira Shi as Mo Wei Qing

Guo Xiao Ran as Wang Si Wei

Zhao Yao Ke as Zhong Sheng

Jason Wang as Shang Chun

Zhang Mo Huai as Wang Jian

Shi An as Zhou Yuan Shan

Cai Pei Chi as Support Role

Wang Hao Ze as Ke Le

Wang Si Yao as Zhao Qing Xiang Young

Li Yue Xi as Irene Shang Chun’s secret fiancee

Tao Hong as Zhang Ya Nan

Cao Xi Wen as Jin Yan

Ren You Lun as Song Tian Lin

Xu Sheng as Mr. Lu

Cao Shi Ping as Old Yu

Shao Yi Fan as Blind date girl

Chen Jia Yi as Old Yu’s daughter

Zhao Wen Ming as Wonton boss

Kay Tse as Xiao Qiao

Tao Si Yuan as Tong Rui An

Tao Hui Na as Mandy

Du Fan Xin Zhi as Coco

Wang Shuai Bo as Jia Hao

Ma Yu Meng as Jessica

Zhao Ye Yi as Anna

Ma Xiao Feng as Mr. Xu

Shi Chao as Cao Ruo Cheng

Ma Li Zi as Qi Qi

Tian Miao as Su Mo’s mother

Ren Wei as Su Mo’s father

Zhao Cheng Shun as Uncle

Xiao Liu Jia as Angela

The Outsider Trailer

Leave a Comment