The Immortal Ascension (2024)

The Immortal Ascension is a Chinese Romance, Drama (2024). The Immortal Ascension cast: Yang Yang, Gina Jin, Xu Hai Qiao. The Immortal Ascension Release Date: 2024. The Immortal Ascension Episodes: 40.

The Immortal Ascension Detail

Drama: The Immortal Ascension (2024)
Network: Youku
Director: Yang Yang
Writer: Jia Dong Yan
Main Stars: Yang Yang, Gina Jin, Xu Hai Qiao
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: The Mortal Ascension, A Mortal’s Journey to Immortality, A Record of a Mortal’s Journey to Immortality, Fan Ren Xiu Xian Zhuan, Faan Yan Sau Sin Chyun, 凡人修仙傳凡人修仙传, The Immortal Ascension 2024

The Immortal Ascension Synopsis and Plot Summary

A poor and common kid from a town joins a minor order in Jiang Hu and turns into an Informal Devotee by some coincidence.

How might Han Li is an everyday citizen by birth lay out a traction for himself in his order? With his average inclination he should effectively cross the deceptive way of development and stay away from the notification of the people who might cause him damage.

This is an account of a common human who despite everything conflicts with fiendish evil spirits and old celestials to track down his own way towards interminability.

The Immortal Ascension Cast

Yang Yang as Han Li

Gina Jin as Nan Gong Wan

Xu Hai Qiao as Old Devil Yunlu

Zhao Xiao Tang as Chen Qiao Qian

Ireine Song as Support Role

Zhao Qing as Mo Cai Huan

Wang Duo as Wang Chan

Cao Jun as Song Ming

Zong Feng Yan as Yan Elder

Patrick Zhang as Zhong Wu

Jin Jia Yue as Dong Xuan Er

Hu Yu Xuan as Zhang Tie

Edward Zhang as Li Fei Yu

Chin Shih Chieh as Doctor Mo

Guan Yun Peng as Wan Xiao Shan

Su Yu Jie as Meng Da

Cao Zan as Meng Er

Li Xi Zi as Chen Rong

Liu Tian Bao as Chen Mu

Zhang Xiang as Liu Jing

Dailiha Nayiman as Zhong Wei Niang

Li Sheng Jia as Wu Xuan

Li Nai Wen as Li Hua Yuan

Wang Tong Hui as Sect LeaderZhong

Ada Liu as Hong Fu

Paul Che as Senior Uncle Ma

Yin Zhu Sheng as Xu Lao

Liu Ya Jin as Xiang Zhi Li

Li Ming as Ling Hu Lao Zu

Ying Er as Ni Shang

Yan Feng as Fu Yun Zi

Mu Ning as Feng Yue

Rong Zi Xi as Xin Ru Yin

Gala Zhang as Qi Yun Xiao

Kenji Chen as Xuan Le

Marco Chang as Lu Tian Meng

Wang Hai Xiang as Ye She

Marco Chen as Qing Wen

Zu Ka Er as Bing Yao

Na Gwang Hoon as Qin Yan

Yu Kang as Tie Luo

Hou Xiao as Wang Jue Chu

Liu Ke Jun as Yan Ru Yan

Hou Xiao as Wang Jue Chu

Yan Dan Chen as Yan Shi

Mark Du as Ouyang Fei Tian

Liang Yong Ni as Han Yun Zhi

Li Yue as Lu Ming Yuan

Leave a Comment