Strange Tales of Tang Dynasty (2022)

Overall: Strange Tales of Tang Dynasty is a Chinese Mystery, Drama (2022). Strange Tales of Tang Dynasty cast: Yang Xu Wen, Yang Zhi Gang, Gao Si Wen. Strange Tales of Tang Dynasty Release Date: 27 September 2022. Strange Tales of Tang Dynasty Episodes: 36.

Strange Tales of Tang Dynasty Detail

Drama: Strange Tales of Tang Dynasty (2022)
Network: iQiyi
Director: Bai Shan
Writer: Wei Feng Hua
Main Stars: Yang Xu Wen, Yang Zhi Gang, Gao Si Wen
Country: China
Genres: Mystery, Drama
Language: Chinese
Release Date: 27 September 2022
Season: 1
Aired: 27 September 2022-12 October 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 36
Also Known As: Horror Stories of Tang Dynasty , Tang Chao Gui Shi Lu, 唐朝诡事录, Strange Legend of Tang Dynasty 2022

Strange Tales of Tang Dynasty Synopsis and Plot Summary

When the dark evil immortal descends from the heaven, and the mysterious underground ghost palace was found out, a strange herb named the Black Tea took Changan City by using hurricane. However, no one knows whether it is a healthful remedy or one that could harm people. Cases of lacking brides in Changan City began taking place one after another, which seems to be inextricably connected to the black tea.

Ling Feng, general of the Jin Wu guards became tasked to research those cases. On his adventure, he meets his most powerful opponent in Su Wuming, the disciple of Di Renjie. The two of them paintings together to clear up those mysterious instances.

Strange Tales of Tang Dynasty Cast

Yang Xu Wen as Lu Ling Feng
Yang Zhi Gang as Su Wu Ming
Gao Si Wen as Pei Xi Jun
Chen Chuang as Fei Ji Shi
Anson Shi as Xue Huan
Sun Xue Ning as Ying Tao
Gallen Lo as Emperor
Yue Li Na as Princess
Zhang Zi Jian as Pei Jian Pei Xi Jun’s father
Liu Zhi Yang as Crown Prince
Wang Li as Great General Lu Tong Imperial Guards
Sun Xin Hong as Wei Feng Hua
Zhang Da Bao as Bai Shan
Xiao Yu as Guo Zhuang Imperial guard
Niu Bao Jun as Xiong Qian Nian Nan Zhou governor
Wei Zi Yang as Luo Chang Shi
Shao Lao Wu as Huang Nan Zhou constable
Yang Shu Feng as Feng Attendant

Liang Yong Ni as Fei Tian
Lin Jiang Guo as Wu Da Qi Sheriff of Chang’an
Du Zhao as Xiao Wu Imperial Guard
Elaine Yi as Dou Cong
Sun Can as Dou Yu Lin
Xu Fu Lai as Su Qian
Yao An Lian as Yuan Lai Magistrate of Chang’an
Zhou Yun Shen as Wen Chao Minister of Ministry of Household
Hu Fei as Lao Er Bandit
Ren Xue Hai as Mr. Dou Dou Cong and Dou Yu Lin’s father
Amro as Kang Yuan Li Court Official of West Market

Chen Qian Hua as Ling Er Dou Yu Lin’s maidservant
Zhang Ming Ming as Yin Shi Lang
Wu Chun Yi as Shi Yi Niang
Chao Zhi Qian as Assassin of ‘The Ghost Four’
Ai Li Ku as Assassin of ‘The Ghost Four
Zhang Heng Rui as Assassin of ‘The Ghost Four’
Huang Bi Xing as Assassin of ‘The Ghost Four’
Zhou Jun Chao as Liu Shi Qi | Liu Shi Ba | Liu Shi Jiu
Ma He as Commandant Yu

Li Dong as Cao Can Jun
Zhang Jun Yi as Cui Wu Ji
Ding Zhi Yong as Su country magistrate
Wang Jin Song as Zhong Bo Qi
Wang Bo Qing as Lu Gong Fu
Ji Chen Mu as Leng Ji
Hao Ming Qi as Lin Bao
Wang Jiu Sheng as Ouyang Quan
Zhong Fu Xiang as Lu Li
Xue Bin as Lu Li’s business partner

Yang Meng as Xie Gong
Liu Ze Yu as Xie Hui Xie Gong’s son
Du Chang An as Xie Family steward
Linda Zhang as Madame Yan Yan Yuan Fu’s wife
Zhu Hai Jun as Wang county magistrate
Wang Rong as Dong Lang Begger
Han Cheng Yu as Dugu Xia
Xi Wang as Qing Hong Dugu Xia’s wife

Han Shuai as Liu You Qiu
Ma Liang as Ji Xiang
Shen Kai as Qing Hong’s brother
Ren Xi Hong as Bandit
Feng Ming Jing as Bandit
Guo Jiu Long as Old neighbor
Lu Chun Sheng as Official
Bai Jing Jing as Qing Hong’s sister-in-law
Fan Ming as Meng Dong Lao
Zhang Li Ming as Elder

Lou Yu Jian as Zhai Liang
Yang Yun Zhuo as Lei county magistrate
Huang Fei as Ye county deputy
Darrien Zhang as Xiao Qi
Jin Hui as Owner
Jiang Jian as Qian Xiao Yi
Hao Yan Fei as Qian Xiao Yi’s wife
Lu Yan Bei as Hui Niang

Zheng Xi Long as Coroner
Feng Yu Xi as Man in white
Qiao Xin as Miss
Jing Lu as Hui Niang’s mother
Hang Cheng Yu as Youngster
Liu Bo as Ceng San Yi
Li Huai Long as Lu Yong
Yu Hong Zhou as Gu Wen Bin
Lu Jian Min as Chu Xiao Sheng

Zhang Jia He as Old man in the inn
Liu Guang Hou as Li Si
Kevin Wang as Song Jiang Bo
Wei Zhi Qiang as Yao Yue Lou’s boss
Xu Ai Min as Chamber of Commerce elder
Bayaneruul as Li Yue
Bai Qing Lin as Hu Shi Si Niang
Gao Yu Qing as Gao Zhong Yi
Yin Ze Qiang as Guest Role

Han Meng Wu as Dwarf
Meng Wei as Xing Ying
Xiao Tian Ren as Niu Su
Zhang Xin as Princess, young
Zheng Zi Jian as Yang Guan
Honney as Yang Ji Young
Niu Bei Ren as Du Ming
Zhang Xi Wen as He Lan Xue

Yu Cheng Qun as Yuwen Mu Kai
Ren Luo Min as Feng Tai
Zhang Hai Feng as Silla Kingdom messenger
Zhou Jie as Japanese messenger
Si Li Geng as Hu Sha Hu
Zhao Yu Tong as Wan An
Chen Qiu Guo as Landlord

Elena Zheng as Illusionist
Xu Zhan Wei as Illusionist
Wang Xing Yi as Man in white mask
Luo Wei Chen as Guest Role
Hei Zi as Guest Role
Li Bin as Guest Role

Leave a Comment

Chinese Drama - Upcoming, Best Dramas 2022 Open

Close