Like a Flowing River Season 3 (2024)

Like a Flowing River Season 3 is a Chinese Drama (2024). Like a Flowing River Season 3 cast: Wang Kai, Yang Shuo, Dong Zi Jian. Like a Flowing River Season 3 Release Date: 8 January 2024. Like a Flowing River Season 3 Episodes: 33.

Like a Flowing River Season 3 Detail

Drama: Like a Flowing River Season 3 (2024)
Network: Youku
Writer: Tang Yao
Genres: Drama
Main Stars: Wang Kai, Yang Shuo, Dong Zi Jian
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 8 January 2024
Season: 3
Aired: 8 January 2024-30 January 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Episodes: 33
Also Known As: Da Jiang Da He 3, Like a Flowing River 3, 大江大河3, Like a Flowing River Season 3 2024

Like a Flowing River Season 3 Synopsis and Plot Summary

The June of 1993 saw the transnational collaboration that was being developed between Donghai Chemical and Luoda Company was at full speed.

Song Yun Hui, the chief person in the joint venture between Donghai is in charge of the employees of Pengyang an inferior factory to Donghai in every way and is preparing to start its procedure of transformation.

Despite the difficulty in closing that gap Yunhui remains true to his original goals.

Lei Dong Bao manages Dengfeng Electric and merges with small factories to form the cluster.

He establishes rules, makes opportunities for investments, participates in trade with foreign countries, and observes the real-world impact of human interactions.

However, he is sure that he puts the best interests of people in the first.

Yang Xun and Liang Si Shen collaborate to create a mall.

In the midst of all this, Liang Si Shen tries her best to reconcile the needs between Luoda in addition to Donghai.

They gradually begin to open their hearts in partnership to tackle the any future challenges together.

There are ups and downs along each step, environment can change constantly, however what is constant are the dreamers who are brave and remain focused and dedicated.

Like a Flowing River Season 3 Cast

Wang Kai as Song Yun Hui

Yang Shuo as Lei Dong Bao

Dong Zi Jian as Yang Xun

Yang Cai Yu as Yang Si Shen

Bu Yu Xin as Old Wu

Liu Dan as Cao Zi Li

Huang Jue as Wang Chi Heng

Fang Zi Bin as Gong Xin Ming

Liang Chao as Shen Bao Tian

Xu Ya Jun as Liang’s father

Li Guang Jie as Lu Xiao Di

Karlina Zhang as Ren Xia Yi

Lian Lian as Wei Chun Hong

Zhao Da as Xun Jian Xiang

Wang Yi Di as Feng Xin Xin

Guo Mu Cheng as Song Yin | Song Yun Hui’s Daughter

Tian Lei as Shi Hong Wei

Wang Hong Mei as Xin Xin’s mother

Lin Dong Fu as Grandpa Liang

Jiao Gang as Gao Xiang Rong

Hao Guang as Director Zhou

Qi Kui as Han Ze Gang

Wu Qi Jiang as Chen Ping Yuan

Huo Qing as Mao Bao Ping

Hu Yun Hao as Lei Zheng Ming

Ju Jin Zhan as Si Yan

Song Jia Teng as Si Bao

Qian Jie as Yun Hui’s mother

Shi Yue Ling as Liang’s mother

Li Qian as Xu Shu XIu

Hao Peng Fei as Qian Wei Xing

Tonny Liu as Du Bin

Zhang Hao Wei as Li Jin

Murphy Zhao as Captain Qu

Zhao Yi Ji as Wan Guang Xin

Tong Yue as Sun Qing Shan

Zhang Juan Yi as Li Jian Hai

Shi Yun Peng as Yang Su

Li Bao An as Song Ji Shan

Ma Fan Ding as Yang Li

Hou Wei Tao as Li Cheng Liang

Chen Hao Ming as Li Lin

Chen Xi Xu as Huang Bing Cong

Sun Da Chuan as Liu Yu Hai

Wang Zheng Quan as Old expert

Fan Shi Ran as Fan Jin

Wei Wei as Chu Zhong Tian

Xue Yi Lun as Qiao Zhen Mao

Dou Yi Kun as Jia Shi Wei

Ding Wen Bo as Yan He Ping

Lucas Lu as Qi Xiao Fei

Zhou Meng as Dong Guang Hua

Zhang Yi as Zhang Jia Quan

Wang Xin as Zeng Zhong Xiang

Scotty Cox as Zhan Mu Si

Gao Zheng as Lu An Ning

Cao Rui as Liu Yong Qiang

Zhang Shen as Shen Hao Xing

Cui Li Ming as Grandpa Zheng

Wang Hu Cheng as Zhang family’s uncle

Yu Hong Zhou as Chen Dong Bai

Li Hong Quan as Credit officer

Yu Pei Shan as Qiu Bao Jian

Tian Miao as Zheng Shan’s mother

Li Da Guang as Lao Fei

Lu Zhong as Director Wan

Lin Peng as Minister Zhou

Han Dan Tong as Reporter

Meng Xiang Liang as Director of grain depot

Lawrence Wang as Market staff

Liu Yong Gang as Finance Bureau Lao Zhang

Jin Shi Kang as Ma Kai Bao

Ding Zhi Yong as Paper mill director

Li Meng Nan as Hun Zi

Li Jing Yao as Staff

Wang Yu Zheng as Section Chief Shen

Han Shu Mei as Lawyer

William Wu as Mr. Li

Ma Jin Wen as Master Liu

Ren Wei as Leader of chemical industry development

Wang Xiao Bai as Bridesmaid

Zhao Lei Qi as Lao Li

Sun Yi Ren as Grain depot staff

Gao Yu Qing as Grandpa

Jiang Guan Nan as Lei Zheng Shan

Su Xiao Ming as Dong Bao’s mother

Tan Kai as Shang Yu

Leave a Comment