Just For Meeting You (2023)

Overall: Just For Meeting You is a Chinese Movie (2023). Just For Meeting You cast: Liu Hao Cun, Song Wei Long, Bu Guan Jin . Just For Meeting You Release Date: 22 August 2023. Just For Meeting You.

Just For Meeting You Detail

Movie: Just For Meeting You (2023)
Main Stars: Liu Hao Cun, Song Wei Long, Bu Guan Jin
Genres: Movie
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 22 August 2023
Season: 1
Also Known As: Nian Nian Xiang Wang , 念念不忘 , Nian Nian Bu Wang , 我与世界只差一个你 , Wo Yu Shi Jie Zhi Cha Yi Ge Ni, 念念相忘, Just For Meeting You 2023

Just For Meeting You Synopsis and Plot Summary

The story is about Xu Niannian and Yang Yi met at the maximum lovely age and skilled the most memorable moments of kids. It’s additionally a duration in their lives so one can finally be forgotten.

Just For Meeting You Cast

Liu Hao Cun as Xu Nian Nian

Song Wei Long as Yang Yi / Yang Si Huo

Bu Guan Jin as Xiang Yu An

Guo Cheng as Lu Wang

Zhang Lei as Teacher Zheng

Guo Ke Yu as Nian Nian’s mother

Ni Hong Jie as Yang Yi’s mother

Gao Ya Lin as Yang Yi’s father

Yao Bing as Nian Nian’s father

Leave a Comment