Joy of Life: Season 2 (2024)

Joy of Life: Season 2 is a Chinese Comedy, Romance, Drama (2024). Joy of Life: Season 2 cast: Zhang Ruo Yun, Wu Gang, Li Qin, Tian Yu. Joy of Life: Season 2 Release Date: 16 May 2024. Joy of Life: Season 2 Episodes: 36.

Joy of Life: Season 2 Detail

Drama: Joy of Life: Season 2 (2024)
Network: Tencent Video
Director: Sun Hao
Writer: Wang Juan
Main Stars: Zhang Ruo Yun, Wu Gang, Li Qin
Genres: Comedy, Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 16 May 2024
Season: 2
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 36
Also Known As: Qing’s Remaining Years, Qing Yu Nian 2, Thankful for the Remaining Years Season 2, 庆余年 第二季, 庆余年 2, Joy of Life: Season 2 2024

Joy of Life: Season 2 Synopsis and Plot Summary

The show continues after the Delight of Life Set of Three, as it follows the story of Fan Xian acquiring a fortress at the court.

Joy of Life: Season 2 Cast

Zhang Ruo Yun as Fan Xian

Wu Gang as Chen Ping Ping / Director Chen

Li Qin as Lin Wan Er

Tian Yu as Wang Qi Nian

Song Yi as Fan Ruo Ruo

Guo Qi Lin as Fan Si Zhe

Gina Jin as Ye Ling Er

Chen Dao Ming as Emperor of Qing / Liu Yu

Li Qiang as Yan Ruo Hai

Li Xiao Ran as Li Yun Rui

Zhang Hao Wei as Li Cheng Yu / Crown Prince

Liu Duan Duan as Li Cheng Ze / Second prince

Yu Yang as Lin Ruo Fu

Gao Shu Guang as Fan Jian

Tong Meng Shi as Wu Zhu

Xin Zhi Lei as Hai Tang Duo Duo

Wang Chu Ran as Sang Wen

Wang Xiao Chen as Yuan Meng

Faye Yu as Empress

Sui Jun Bo as Imperial Consort Yi

Bi Yan Jun as Lai Ming Cheng

Fu Xin Bo as First prince

Wang Tian Chen as Li Hong Cheng

Wu Xing Jian as Yan Bing Yun

Xuan Yan as He Zong Wei

Feng Bing as Fan Wu Jiu

Guo Zi Fan as Li Cheng Ping | Third prince

Zhang Wei Yi as Hou Xiao Chang

Finn Han as Fan Xian | Young

Liu Tong as Yang Wan Li

Ailei Yu as Deng Zi Yue

Gao Lu as Madame Wang

Mao Xiao Tong as Eldest princess

Wang Qing Xiang as Ye Liu Yun | Grand master

Liu Yu Qiao as “Shadow” | 6th director of Overwatch Council and Brother of Si Gu Jian

Karina Zhao as Liu Ru Yu / Madam Fan

Cui Zhi Gang as Eunuch Hou

Liu Hua as Fei Jie

Li Jun Xian as Gao Da

Dong Ke Fei as Lin Da Bao

Leave a Comment