Inspire Me (2024)

Inspire Me is a Chinese Drama (2024). Inspire Me cast: Li Xiao Ran, Zheng Kai, Li Nian. Inspire Me Release Date: 2024. Inspire Me Episode: 0.

Inspire Me Detail

Drama: Inspire Me (2024)
Network: Youku
Director: Chen Chang
Writer: Yuan Zi Dan
Main Stars: Li Xiao Ran, Zheng Kai, Li Nian
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episode: 0
Also Known As: Postpartum World, Chan Hou Shi Jie, 產后世界, Inspire Me 2024

Inspire Me Synopsis and Plot Summary

Wu Tong is an elderly working mother who is determined. With the help and understanding of her husband Hu Yichuan she gradually adjusts and adapts. At the postpartum confined center, Wu Tong meets the perfect mother Song Bingxue and her writer husband Tang Mucheng, the post-00s hot mom Li Lu, and the single mom Jin Yutong. Confronted with the challenges of postpartum motherhood, these mothers support and understand one another, and then make progress and become closer as they navigate the path of parenting.

Inspire Me Cast

Song Yan Fei as Li Lu

David Wang as Tang Mu Cheng

Fu Jing as Jin Yu Tong

Jill Hsu as Hu Li Li

Fei Qi Ming as Chen Zi Yang

Fan Shi Qi as Cui Hao

Li Jia Qi as Zhang Yue Qi

Li Xiao Ran as Wu Tong

Zheng Kai as Hu Yi Chuan

Li Nian as Song Bing Xue

Leave a Comment