Hero Is Back (2024)

Hero Is Back is a Chinese Action, Romance Drama (2024). Hero Is Back cast: Ao Rui Peng, Jin Jia, Zhang Yu Xi. Hero Is Back Release Date: 2024. Hero Is Back Episodes: 24.

Hero Is Back Detail

Drama: Hero Is Back (2024)
Network: Youku
Director: Zhong Qing
Main Stars: Ao Rui Peng, Jin Jia, Zhang Yu Xi
Genres: Action, Romance Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episodes: 24
Also Known As: Rekindling the Blood on Soul Street, Zhen Hun Jie Zhi Re Xue Zai Ran, 鎮魂街之熱血再燃, 镇魂街之热血再燃, Hero Is Back 2024

Hero Is Back Synopsis and Plot Summary

Cao Yan Bing is a descendant of Wei Wu, Xia Ling.

The mysterious spirit guardian and Bei Lu Shi Men, an ex-spirit warrior, journey together to Kong Shen Zhi Sen with each having their own motives to find the ancient House of Luhua The trip is filled with risks and challenges.

They help each other on the way, getting through the journey and overcoming challenges, while also uncovering some amazing secrets.

Hero Is Back Cast

Ao Rui Peng as Cao Yan Bing

Jin Jia as Bei Luo Shi Men

Zhang Yu Xi as Xia Ling

Liu Mei Tong as Yan Ruo Fu

Li Jun Yi as Li Xuan Yan

Xu Shi Yue as Yan Qiao Qiao

Jing Yan Jun as Yan Feng Zha

Lin Bo Rui as Yue Wang

Ye Zu Xin as Support Role

Chen Zi Han as Yan Ling Yu

Ke Nai Yu as Xuan Ma

Nikki Chen as Diao Ling Yun

Jerry Huang as Huang Fu Long Dou

Chris Song as Shen Yuan Qing

Yu Lang as Tang Xiao Xiao

Denny Deng as Lang Da

Guo Xing Qi as Wang Meng

Leave a Comment