Everyone Loves Me (2024)

Everyone Loves Me is a Chinese Romance, Drama (2024). Everyone Loves Me cast: Lin Yi, Zhou Ye, Melody Tang. Everyone Loves Me Release Date: 1 March 2024. Everyone Loves Me Episodes: 24.

Everyone Loves Me Detail

Drama: Everyone Loves Me (2024)
Network: Youku
Director: Yu Chung Chung
Writer: Xu Ting
Main Stars: Lin Yi, Zhou Ye, Melody Tang
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 1 March 2024
Season: 1
Aired: 1 March 2024-22 March 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
Episodes: 24
Also Known As: Falling in Love, Only for Love, Bie Dui Wo Dong Xin, 別對我動心, 别对我动心, Everyone Loves Me 2024

Everyone Loves Me Synopsis and Plot Summary

Yue Qian Ling been a fan of Gu the Xun for quite a long time. She eventually admitted her feelings towards him when Gu Xun was about to be a graduate, but the relationship ended in a denial.

A depressed Yue Qian Ling expresses her frustration during the game and takes on 18 heads. The gamer’s friend is aware and is concerned.

He’s secretly thrilled to find out that she was rejected since he’s been pounding over her for an extended period of time without getting together in person.

Who would have thought that his crush was really Yue Qian Ling who had rejected earlier in the daytime.

Everyone Loves Me Cast

Lin Yi as Gu Xun

Zhou Ye as Yue Qian Ling

Melody Tang as Chen Xin Yi

Jiang Yi Ming as Jiang Jun Nan / Gu Xun’s university dormmate

Zhan Yu as Su Zheng

Zhang Song as Yin Jun / Group leader

Yu Xin Yi as Stella / Board director

Liu Mei Han as Huang Jie / Qian Ling’s colleague

Hong Yao as Jiang Yi Shi / Project department 1 manager

Liang Zhi Gang as Wei Han | Lead artist

Zhang Yi Jun as Fan Xing

Guan Zi Jing as Luo Tuo / Guo Luo | Gu Xun’s neighbor

Tan Jia Tai as Yi Hong \ Lead programmer

Zhong Wei Lun as Map

Miao Wei Lun as Xiao Mai \ Gu Xun’s university dormmate

Lou Yi Xiao as Chen Yin \ HR manager

Zhang Xiao Qian as Steve

Yue Yao Li as Estate security guard

He Feng Tian as Tang Xin

Shi Yu as Father Yue \ Qian Ling’s father

Tian Miao as Lai Yun Zhen | Qian Ling’s mother

Chen Yi Sha as Gu Yun Ping

Lu Si Yu as Father Gu \ Gu Xun’s Father

Chang Cheng as Lao Guo

Wang Tian Fang as William

Jin Hui as CEO Wang | Board director

Sun Chu Hong as Xin Zhu Mei | Lead artist

Lai Wei Ming as Hou Liang

Xia Tian as Lu Xin

Shi Qiang as CEO Zhao

Wang Bin as CEO Li

Ding Bo as Fang Qing Qing | Qian Ling’s university dormmate

Chai Juan Zhe as Wang Hai \ Lead planner

Leng Hai Ming as Ren Tian Yi

Qian Qian Yi as Da Jin

Wang Xue Yuan as Xiao Shu

Wu Jian as Lao Xu

Yao Bo Lan as Dong Bian You Zuo Shan

Zhu Li as Mrs. Ren \ Tian Yi’s wife

Zhang Fan as Second department’s manager

Fu Bo Han as Gu Xun | Young

Wang Xiao Yun Zi as Yin Xue | Qian Ling’s university dormmate

Xia Zhi Qing as Policeman

Ku Ku De Teng as Host

Lu Qian as Feng Ru Ru

Zhang Xin Yu as Estate security guard

Jiang Cheng Peng as Boss of Xiong Ba gaming hall

Everyone Loves Me Trailer

Leave a Comment