Boy Hood Season 2 (2023)

Overall: Boy Hood Season 2 is a Chinese Drama (2023). Boy Hood Season 2 cast: Karry Wang, Roy Wang, Jackson Yee. Boy Hood Season 2 Release Date: 2023. Boy Hood Season 2 Episodes: 40.

Boy Hood Season 2 Detail

Drama: Boy Hood Season 2 (2023)
Network: Hunan TV
Genres: Drama
Main Stars: Karry Wang, Roy Wang, Jackson Yee
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 2
Episodes: 40
Also Known As: Boyhood 2, Our Sixteen Year Old 2, Wo Men De Shao Nian Shi Dai 2, Wo Men De Shi Liu Sui 2, Ngo Mun Di Siu Nin Si Doi 2, 我们少年的时代 2, 我们少年的时代第二季, 我们的十六岁 2, 我們少年的時代 第二季, 我們的十六歲 2, 我们的少年时代 第二季, Boy Hood Season 2 2023

Boy Hood Season 2 Synopsis and Plot Summary

Ode to Joy Season 5.

Boy Hood Season 2 Cast

Karry Wang as Wu Tong

Roy Wang as Ban Xiao Song

Jackson Yee as Yin Ke

Li Xiao Lu as An Mi

Cheng Yan Qiu as Dou Xiao Xuan

Zhang Zi Feng as Li Zi

Song Zu Er as Sha Wan

Joker Xue as Tao Xi

Ding Cheng Xin as Feng Cheng Cheng

Li Fei Er as Xia Lu

Danson Tang as Bai Zhou

Zhang Wan Er as Guo Guo

Du Hai Tao as Unknown

Guan Xiao Tong as Unknown

Leave a Comment