Yong An Dream Episode 13

Yongan Dream is a Chinese Romance, Drama (2024). Yongan Dream Episode 13 cast: Ouyang Nana, Jeremy Tsui, Sun Jian. Yongan Dream Episode 13 Release Date: 6 March 2024. Yongan Dream Total Episodes: 24.

Yongan Dream Episode 13 Synopsis and Plot Summary

Shen Zhen was dressed in a bridal gown and went to the bar without any problems. Lu Shi Yan, however, was nowhere to be found.

Zhao Chong’s men surrounded Wu Zhou, although Lu Shi Yan was successful in capturing Zhao Chong.

Lu Shi Yan wanted to keep his word and save Shen Zhen’s Father, so he ordered Yang Zong leave first with the witnesses. He then cut off the back on the River. Pang Shu and his men pursued.

Lu Shi Yan was not the only one injured.

The jade pendant he wore on his chest saved his live.

Yongan Dream Episode 13  Detail

Episode Name: Episode 13
Network: Youku
Main Stars: Ouyang Nana, Jeremy Tsui, Sun Jian
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 6 March 2024
Season: 1
Total Episodes: 24
Episode Number: 13
Also Known As: Yongan Dream Ep 13, 永安梦, Yongan Dream Season 1 Episode 13

Yongan Dream Episode 13  Cast

Ouyang Nana as Shen Zhen

Jeremy Tsui as Lu Shi Yan

Sun Jian as Zhou Su An

Xia Nan as Shen Ran

Liu Hai Kuan as Li Di

Tang Zhen Chao as Su Heng

Ding Jie as Qing Xi

Jia Ze as Fu Man

Liu Han Yang as Chu Yi

Zhao Rui as Madame Wen

Sun Zi Jun as He Shi

Xu Rong Zhen as Queen Xu

Feng Hui as Emperor Yuan Qing

Long Zheng Xuan as Zhuang Yue

Ren Shan as Shen Wen Qi

Guo Jun as Ge Tian Shi

Yang Liu as Lan Er

Song Zi Qiao as Shen Lan

Li Zhi Qiang as Su Ning Bo

Leng Hai Ming as Butler Zhao

Ma Rui Ze as Xu Wei

Luo Li Na as Chen Ling Er

Wang Ya Ting as Aunt He

Wang Xiao Wei as Liu San Ming

Li Yu Su as Grandma Liu

Min Zheng as Lu Si

Hu Cheng Yi as Shopkeeper Xue

Liu Ya Peng as Qian Fu Shang

Jin Zi Yan as Eunuch Gao

Fu Rou Mei Qi as Lady Zhou

Gao Fei as Gao Niang Zi

Yu Qing as Sun Wei

Yang Di as Er Hu Zi

Yang Zhen as Xu Wei

Zheng Guo Lin as Previous emperor

Zhang Ya Meng as Eldest princess

Li Shi Peng as Jin Shi Ba

Zhu Zi Jie as Sixth prince

Andrew Leng as Prince

Episode Guide

1. Yongan Dream Episode 1

2. Yongan Dream Episode 2

3. Yongan Dream Episode 3

4. Yongan Dream Episode 4

5. Yongan Dream Episode 5

6. Yongan Dream Episode 6

7. Yongan Dream Episode 7

8. Yongan Dream Episode 8

9. Yongan Dream Episode 9

10. Yongan Dream Episode 10

11. Yongan Dream Episode 11

12. Yongan Dream Episode 12

13. Yong An Dream Episode 13

14. Yong An Dream Episode 14

Leave a Comment