Walk In The Shadows (2023)

Overall: Walk In The Shadows  is a Chinese Crime, Movie (2023). Walk In The Shadows   cast: Han Geng, Wang Qian Yuan, Zhang Xin Yu. Walk In The Shadows  Release Date: 2023. Walk In The Shadows.

Walk In The Shadows Detail

Movie: Walk In The Shadows (2023)
Main Stars: Han Geng, Wang Qian Yuan, Zhang Xin Yu
Genres: Crime, Movie
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Also Known As: Yin Mi Shi Jie , 隐秘行动 , Yin Mi Xing Dong, 隐秘世界, Walk In The Shadows 2023

Walk In The Shadows Synopsis and Plot Summary

Walk In The Shadows 2023.

Walk In The Shadows Cast

Han Geng as Zhou Chuan
Wang Qian Yuan as Lin Xiao Tan
Zhang Xin Yu as Mei Mi Nuo
Xie Meng Wei as Lei Zhen
Wei Qing as Mother Lin
Ding Hai Feng as Director Chen
He Zheng Jun as Deputy Director Zhang
Liao Xue Qiu as Mother Zhou
Lin Jia Chuan as Gao Song
Xing Han Qing as Li Cha
Wei Xiao Dong as Xiao Jun
Sienna Li as May
Cui Ke Fa as Boss Yang
Jackson Lou as General Ming
Feng Lei as Tun Min
Jack Kao as Boss Liu

Leave a Comment