The Story of the Stone (2023)

Overall: The Story of the Stone is a Chinese Movie (2023). The Story of the Stone cast: Bian Cheng, Yang Qi Ru, Zhang Miao Yi. The Story of the Stone Release Date: 2023. The Story of the Stone.

The Story of the Stone Detail

Movie: The Story of the Stone (2023)
Director: Hu Mei
Genres: Movie
Main Stars: Bian Cheng, Yang Qi Ru, Zhang Miao Yi
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Also Known As: 红楼梦电影版, 《红楼梦》之大观园, 红楼梦, The Story of the Stone 2023

The Story of the Stone Synopsis and Plot Summary

All you need to know The Story of the Stone a little more this chinese best film.

The Story of the Stone Cast

Bian Cheng as Jia Baoyu

Zhang Miao Yi as Lin Dai Yu

Huang Jia Rong as Xue Bao Chai

Hugh Wang as Qin Zhong

Chen Qian Hua as Qiu Wen

Guan Xiao Tong as Jia Yuan Chun

Yang Qi Ru as Xi Ren

Leave a Comment