The Long River (2022)

Overall: The Long River is a Chinese Drama (2022). The Long River cast: Luo Jin, Yin Fang, Su Ke. The Long River Release Date: 11 November 2022. The Long River Episodes: 40.

The Long River Detail

Drama: The Long River (2022)
Network: Mango TV
Director: Zhang Ting
Writer: Zhang Ting
Main Stars: Luo Jin, Yin Fang, Su Ke
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 11 November 2022
Season: 1
Aired: 11 November 2022-3 December 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 40
Also Known As: 天下長河, 天下长河, Tian Xia Chang He 2022

The Long River Synopsis and Plot Summary

After a huge flood all through the 15th 12 months of his reign, the younger Emperor Kang Xi conducts civil carrier examinations to recruit proficient people to solve the issues plaguing the Yellow River, accordingly permitting the 24-year-old Chen Huang an opportunity to come to the fore.

The Long River Cast

Luo Jin as Chen Huang

Yin Fang as Jin Fu

Su Ke as Support Role

Lu Si Yu as Gao Shi Qi

Gong Lei as Ming Zhu

Huang Zhi Zhong as Guest Role

Xi Mei Juan as Empress Dowager Xiao Zhuang

Liang Guan Hua as Suo E Tu

Li Xin Zhe as Support Role

Zhao Qi as Xu Qian Xue

Liu Tian Yao as Liang Jiu Gong

Ning Xiao Hua as Wang Guang Yu

Wang Hong Tao as Support Role

Guo Peng as Yi Sang He

Fu Lei as Jin Wen Xiang

Feng Xiang as Master Wang Guang Yu

Hao Rong Guang as Shi Lang

Liu Yi Han as Madame Jin

Dong Li Wu You as Xiao Hu

Bai Qing Lin as Aunt Su Ma

Bai Jin Cheng as Suo E Tu’s advisor

Chen Yi Jing as Consort Zhao

Bo Zhi Yi as Consort Hui

Liu Yi Ying as Grand Dowager Xiao Hui

Ke Ying as Rou Er

Lobsang Namdak as Lin Xing Zhu

Shi Yue Ling as Yu Zhen Jia’s mother

Shao Ru Yi as Yin Ti

Li Hai Dong as Zhang Peng He

Ouyang Ming Hao as Fa Ke

Yang Cheng Ming as Musahar

Amro as Bai Xi Rui

Yang Xiao Bo as Guo Xiu

Xu Wei as Luo Long

Cheng Pei Pei as Chun Xiang

Feng Li Ping as Tang Bin

Anna Li as Princess Tu Ke Tu Han

Wang Yi Chan as Xiao Fu’s mother

Sunny Wang as Su Man’s wife

Zhao Hong Wu as Plump officer

Li Huai Long as Mysterious man

Leave a Comment