The Long Ballad (2021)

Overall: The Long Ballad is a Chinese Romance, Drama (2021). The Long Ballad cast: Dilraba Dilmurat, Leo Wu, Rosy Zhao. The Long Ballad Release Date: 31 March 2021. The Long Ballad Episodes: 49.

The Long Ballad Detail

Drama: The Long Ballad (2021)
Network: Tencent Video
Director: Chu Yui Bun
Writer: Chang Jiang, Pei Yu Fei
Genres: Romance, Drama
Main Stars: Dilraba Dilmurat, Leo Wu, Rosy Zhao
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 31 March 2021
Season: 1
Aired: 31 March 2021
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Also Known As: Chang Ge Xing , Song of the Long March , Princess Changge , Princess Chang Ge, 长歌行, The Long Ballad 2021

The Long Ballad Synopsis and Plot Summary

Li Chang Ge’s family become murdered by means of Li Shi Min, the Emperor of Tang, throughout the Xuanwu Gate Incident. She heads to Shuo Province below the guise of a person with hopes of elevating an navy to kill Li Shi Min to avenge her own family’s loss of life. However, as a captain of the military of Shuo Province in Zhangzhou, she loses a siege through the Eastern Turkic Khaganate General Ashina Sun, who takes her to serve him as a non-public military strategist.

The Long Ballad Cast

Dilraba Dilmurat as Li Chang Ge Daughter of Crown Prince Li Jiancheng
Leo Wu as Ashina Sun
Rosy Zhao as Li Yue Yan Daughter of Li Shi Min
Liu Yu Ning as Hao Dou
Alen Fang as Wei Shu Yu
Geng Le as Li Shi Min / Emperor Tai Zong of Tang
Cheng Tai Shen as Du Ru Hui
Wang Nicholas as Governor Wang Jun Kuo
Edward Cheng as Li Yuan / Emperor Gao Zu of Tang
Tian Yu Peng as General Li Jing
Mei Ling Zhen as Hong Fu Nu
Yi Da Qian as Mu Jin
Jin Song as The Great Khan
Kudousi Jiang Ainiwaer as Ashina She Er
Gao Lin Yu as Ashina She Er Child
Yang Ming Na as Lady Yi Cheng / Princess Yi Cheng of Sui
Jiang Xiao Lin as Su Yi Er
Lu Xing Yu as Gong Sun Heng
Li Guang Fu as Sun Si Miao
Liu Hai Kuan as Situ Lang Lang
Li Jian Yi as Qin Gu
Liu Chu Xuan as Luo Shi Ba
Cao Xi Yue as Mi Mi Guli
Sa Ding Ding as Madame Jing Dan
Wu Chen Xu as Xu Feng
Feng Jun Jie as A Dou
Liu Tian Bao as Nu Er

The Long Ballad trailer

Leave a Comment