The Legends of Changing Destiny (2023)

Overall: The Legends of Changing Destiny is a Korean Drama (2023). The Legends of Changing Destiny cast: Raymond Lam, Jiang Meng Jie, Kenji Wu. The Legends of Changing Destiny Release Date: 13 April 2023. The Legends of Changing Destiny Episodes: 43.

The Legends of Changing Destiny Detail

Drama: The Legends of Changing Destiny (2023)
Network: Youku
Director: Wong Chun Man
Writer: Yuan Shuai
Genres: Drama
Main Stars: Raymond Lam, Jiang Meng Jie, Kenji Wu
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 13 April 2023
Season: 1
Aired: 13 April 2023-21 May 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 43
Also Known As: Da Po Hou , 大泼猴 , 大潑猴 , The Legends of Monkey King , 凌雲志 , Ling Yun Zhi, 凌云志, The Legends of Changing Destiny 2023

The Legends of Changing Destiny Synopsis and Plot Summary

A human man incidentally time-travels to the past and turns into the Monkey Ruler. Reluctant to acknowledge his destiny, he sets out on an excursion that carries him to confront divine beings and evil spirits.

The Legends of Changing Destiny Cast

Raymond Lam as The Monkey King, Sun Wukong

Jiang Meng Jie as Yang Lan

Kenji Wu as Bei Chen

Akanishi Jin as Yang Yan

Cheng Yan Qiu as Feng Ling

Wang Zi Yun as Ni Shang | Wen Yang | Yu Er

Yue Yao Li as Wu Ji Sheng Zun

Jiang Yi Yi as Jin Si Que / Que Er

Chi Shuai as Jade Emperor

Xiong Yu Ting as White Bone Demon

Zheng Tang Yuan as Tian Heng

Hu Cheng Yi as General Juan Lian / Sha Wujing

Sun Yi Fan as Xing Yan Zi

Hou Ya Chen as Han Wei

Zhou Yujing Hao as little golden monkey king

Liu Bo as Tai Bai Jin Xing

Zhu Zan Jin as Xu Du

Zhou Rui Jun as Ao Cun Xin

Wei Wei as Duan Mu

Zhang Hai Feng as Shi Tuo Wang

Lu Mei Fang as Yao Ji

Liu Hui as Pu Sa Ti

Zong Feng Yan as Ling Yun Zi

Samuel Kwok as Ju Ling Shen

Evan Wu as Dan Tong Zi

Li Li as Jin Chan Zi

Daniel Zhang as Macaque King

Li Ya Nan as Qing Feng Zi

Feng Hui as Reverend Ding Hui

Yu Zhan Jiang as Hei Zi

Li Jing as Green Frog

Chang Kai Ning as Zhen Yuan Zi

Jing Chao as Jin Chan Zi

Dai Zi Xiang as Tian Fu

Tong Hu as Bull Demon King

Meng Nan as Di Xin

Shi Chen Wei as Big Grey Monkey

Zhao Jing Shu Yu as Jing Xing

Dou Yi Kun as Heavenly king Virudhaka

Xiao Yan Bo as Tian Ren

Ma Hao as Ao Lie

Wei Xiao Dong as Xiao Tian Quan

Xue Qi as Peng Demon King

Ye Xuan Tong as Princess Wen Yang

Ling Cen as Yang Chen Young

Yang Yun Zhuo as Li Jing / King of Tota Immortal

Cao Shi Ping as Yue Lao

Song Han Huan as You Quan Zi

Xin Xin as Heavenly King

Rick Xu as Heavenly King Guang Mu

Gao Yuan as Qing Yun Zi

Liu Bi as Tian Nei

Wang Pei Gen as Jin Yan Ying / “Golden Eye Eagle”

The Legends of Changing Destiny Trailer

Leave a Comment