The Legend of Yao Xiang (2023)

Overall: The Legend of Yao Xiang is a Chinese Romance, Drama (2023). The Legend of Yao Xiang cast: Hou Meng Yao, Qin Jun Jie, Han Cheng Yu. The Legend of Yao Xiang Release Date: 2023. The Legend of Yao Xiang Episodes: 45.

The Legend of Yao Xiang Detail

Drama: The Legend of Yao Xiang (2023)
Director: Roger Lau
Main Stars: Hou Meng Yao, Qin Jun Jie, Han Cheng Yu
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 45
Also Known As: Yao Xiang Chuan Qi, Yao Xiang’s Legend, 瑶象传奇, The Legend of Yao Xiang 2023

The Legend of Yao Xiang Synopsis and Plot Summary

The legend follows Guo Yao Xiang an authority’s little girl from her life in the tactical dormitory to the castle.

Her predetermination slowly becomes associated with the destiny of the country as she defends individuals.

Guo Yao Xiang frequently ran into inconvenience since youth and was shipped off Hezhong’s military for preparing where she aces abilities and gains notoriety as a trooper.

Yao Xiang develops from a guileless young lady to a talented general as she expects the mission of remaking the Hezhong armed force.

Ruler of Guanling Li Chun and Yao Xiang were adolescence darlings Li Chun and Yao Xiang hold hands to battle against similar foes to reestablish harmony in the country.

The Legend of Yao Xiang Cast

Hou Meng Yao as Guo Yao Xiang

Qin Jun Jie as Li Chun | Prince of Guanling

Han Cheng Yu as Li Xu

Ethan Yao as Ju Wen Zhen

Vera Zhang as Wei Yun

Fu Fang Jun as Pei Yun Ji / Wu Yun Ji

Zhu Yong Teng as Guo Yan

Li Ruo Jia as Ji Jiao

Bai Xue as Wu Ruo Shen

Xu Min as Li Shi

Shen Tao Ran as Wei Jiang

Lu Xing Yu as Li Song

Jiang Hong as Cui Jing

Xu Xin Yu as Qing Ning

Wu Jing Jing as Niu Xi

Yang Ming Na as Princess Sheng Ping

Huang Yi as Na Su

Li Ze as Tutu Cheng Cui / Ren Zhen\ Eunuch

Li Ang as Wu Shaoyang, Guo Wu

Vivian Xu as Zheng Miao Niang / Empress Xiao Ming

Zhou Yi Dan as Yin eleventh mother

Cheng Mu Xuan as Wang Bing Cai

Pan Yi Ze as Yan Shuo

Ben Wang as Guo Zhao

Zhang Cheng Yang as Ah Jin

Eric Zhang as Li E

Liao Zhen Hao as Li Yun / Prince Li

Vicki Xu as Qing Ning

Jiang Lai as Pei Du | Pei Yun Ji’s cousin

Cheng Jin Ming as He Yun Yao

Elisa Ye as Guo Yu Se

Zhang Yun Hao as Prince Li Chen

Leave a Comment