The Killing Romance (2023)

The Killing Romance is a Chinese Romance, Drama (2023). The Killing Romance cast: Ma Hao Dong, Zizi Xu, Huang Huai Ting. The Killing Romance Release Date: 27 October 2023. The Killing Romance Episodes: 18.

The Killing Romance Detail

Drama: The Killing Romance (2023)
Network: Tencent Video
Main Stars: Ma Hao Dong, Zizi Xu, Huang Huai Ting
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 27 October 2023
Season: 1
Aired: 27 October 2023-6 November 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 18
Also Known As: Da Nei Mi Tan Zhi Yin Yuan Jie, 大內密探之姻緣劫, 大内密探之姻缘劫, The Killing Romance 2023

The Killing Romance Synopsis and Plot Summary

The Killing Romance 2023 is available on Tencent Video Network.

The Killing Romance Cast

Ma Hao Dong as Wu Ji / Fa Wu Wei

Zizi Xu as Tang Xiao Lu / Li Zi Yi

Huang Huai Ting as Xiao Fang

Zhao Hui Nan as Lin Mi Er

Rate this post

Leave a Comment