The Guide to Capturing a Black Lotus (2024)

The Guide to Capturing a Black Lotus is a Chinese Mystery, Romance, Drama (2024). The Guide to Capturing a Black Lotus cast: Yu Shu Xin, Ding Yu Xi, Zhu Xu Dan. The Guide to Capturing a Black Lotus Release Date: 2024. The Guide to Capturing a Black Lotus Episodes: 30.

The Guide to Capturing a Black Lotus Detail

Drama: The Guide to Capturing a Black Lotus (2024)
Network: Tencent Video
Director: Zhao Yi Long
Writer: Bai Jin Jin
Main Stars: Yu Shu Xin, Ding Yu Xi, Zhu Xu Dan
Genres: Mystery, Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episodes: 30
Also Known As: Eternal Night of Star River, Yong Ye Xing He, Hei Lian Hua Gong Lue Shou Ce, 黑蓮花攻略手冊, 永夜星河, The Guide to Capturing a Black Lotus 2024

The Guide to Capturing a Black Lotus Synopsis and Plot Summary

Ghostly Ling Miaomiao stumbles across the mission system in”Monster Hunting,”” the novel “Monster Hunting”.

In order to be able to return to normal the girl must be able to finish the principal task set by the computer system. It was to track down that mysterious man whose name is yandere Mu Sheng Ding Yu Xi and also the ornaments.

While they play together with the clan of the demon-catching Mu Yao and the demon-catching master Liu Fuyi. They travel through levels and fight monsters, and gain experience in the course of their journey.

The mission continues to advance as they are beginning to defeat the human clans and demons. hate, transform the ending and bring peace to the planet.

The Guide to Capturing a Black Lotus Cast

Yu Shu Xin as Ling Miao Miao / Ling Yu

Ding Yu Xi as Mu Sheng / Mu Zi Qi

Zhu Xu Dan as Mu Yao

Yang Shi Ze as Liu Fu Yi

Bao Jian Feng as Mu Huai Jiang

Gillian Chung as Mu Rong Er

Xu Hai Qiao as Zhao Qing Huan

Chen Du Ling as Jing Yao

Wen Zheng Rong as Grand Consort Zhao

Morni Chang as Lu Huai An

Yu Meng Long as Li Zhun

Paul Che as Lao Zhu Qing Qing

Hai Lu as Shi Niang Zi

Fei Qi Ming as Zhao Ruo Shi

Wang Xiao Chen as Liu Niang

Lu Yu Hao as Cui Cui

Leon Lai as Tao Ying

Li Yi Zhen as Support Role

Leave a Comment