The Great Nobody (2024)

The Great Nobody is a Chinese Comedy, Drama (2024). The Great Nobody cast: Xu Dong Ma, Wang Tian Fang, Zhang You Wei. The Great Nobody Release Date: 24 February 2024. The Great Nobody Episodes: 14.

The Great Nobody Detail

Drama: The Great Nobody (2024)
Network: iQiyi
Director: Jin Zhe Yong
Genres: Comedy, Drama
Main Stars: Xu Dong Ma, Wang Tian Fang, Zhang You Wei
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 24 February 2024
Season: 1
Aired: 24 February 2024-29 February 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 14
Also Known As: Da Wang Bie Huang Zhang, 大王別慌張, 大王别慌张, The Great Nobody 2024

The Great Nobody Synopsis and Plot Summary

A funny story about the cute panda-flair Lingling who stumbles upon into Flower Neck Mountain and is mistaken for the King.

Alongside the chicken-blood Military strategist Mole Shi.

They are the ones who lead the demon village to grow stronger and bigger.

The Great Nobody Cast

Xu Dong Ma as Manager Pang

Wang Tian Fang as Master Ye

Zhang You Wei as Hu Lang / “Jackal”

Ye Liu as Da Ji

Tang Xiao Tian as Sun Wu Kong

Lu Yan as Ling Long Ta

Zhang Xiao Wan as Heavenly Girl

Li Dou Dou as Fu Rong | Cave Scorpio

Lei Song Ran as Fen Mao

Bao Da Zhi as Dong Dou Xing

Lu Mian Da as Xiao Xian Jia

Gary K. as Ma Jing San

Zhang Da Bao as Mo Gu Jing

Jiang Shi Meng as Support Role

Leave a Comment