The Great Aerospace (2021)

Overall: The Great Aerospace is a Chinese Drama (2021). The Great Aerospace cast: Ling Xiao Su, Geng Le, Wu Jian. The Great Aerospace Release Date: 17 December 2021. The Great Aerospace Episodes: 40.

The Great Aerospace Detail

Drama: The Great Aerospace (2021)
Network: CCTV
Main Stars: Ling Xiao Su, Geng Le, Wu Jian
Country: China
Genres: Drama
Language: Chinese
Release Date: 17 December 2021
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: Da Guo Fei Tian , 大国飞天 , Wen Tian, 问天, The Great Aerospace 2021

The Great Aerospace Synopsis and Plot Summary

The Great Aerospace 2021.

The Great Aerospace Cast

Ling Xiao Su as Fang Xiao Tian
Geng Le as Lin Ze
Wu Jian as Fang Han Tian
Coco Shi as Zhong Xu
Li Guang Fu as Li Di Feng
Cheng Yu as Li Di Feng
Hou Chang Rong as Gu Nian
Wang Jian Xin as Geng Jun
He Qing as Jiang Yao
Lin Yuan as Zhao Tian Tian
Liu En Shang as Yang Zhe
Wu Jia Ni as Chen Yu Qi
Xu Bai Hui as Lin Qing
Peng Bo as Gu Nan

Leave a Comment