The Flying Dutchman (2022)

Overall: The Flying Dutchman is a Chinese Adventure, Mystery, Movie (2022). The Flying Dutchman cast: Li Min Cheng, He Gang, Tao Hui Na. The Flying Dutchman Release Date: 4 February 2022. The Flying Dutchman.

The Flying Dutchman Detail

Drama: The Flying Dutchman (2022)
Main Stars: Li Min Cheng, He Gang, Tao Hui Na
Country: China
Genres: Adventure, Mystery, Movie
Language: Chinese
Release Date: 4 February 2022
Season: 1
Also Known As: 狄小肆之幽冥飛狼 , Di Xiao Si’s Ghostly Flying Wolf , Di Xiao Si: Netherworld Flying Wolf, 狄小肆之幽冥飞狼, The Flying Dutchman 2022

The Flying Dutchman Synopsis and Plot Summary

The Flying Dutchman 2022.

The Flying Dutchman

Jeremy Tsui as Liang Yi
Qiao Xin as Qiu Yan
Liu Rui Lin as Qin Xuan
Kabby Hui as Qiu Min
Gao Sheng as Jiang Yun
Ma Ya Shu as Royal Consort Guo
Wang Jia Yin as Qing Dai
Zhan Yu as Song Jin
Zhang Yi Cong as Yuan Lang
Deng Ying as Support Role
Han Rui as He Yong Zhong
Honney as Support Role

Leave a Comment