The Case Solver Season 3 (2023)

Overall: The Case Solver Season 3 is a Chinese Mystery, Thriller, Drama (2023). The Case Solver Season 3 cast: Dong Xuan, Jason Gu, Luo Zheng. The Case Solver Season 3 Release Date: 2023. The Case Solver Season 3 Episodes: 20.

The Case Solver Season 3 Detail

Drama: The Case Solver Season 3 (2023)
Network: iQiyi
Genres: Mystery, Thriller, Drama
Main Stars: Dong Xuan, Jason Gu, Luo Zheng
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 3
Episodes: 20
Also Known As: The Case Solver 3, Chai An 3, Chai An Di San Ji, 拆案3, 拆案III, The Case Solver Season 3 2023

The Case Solver Season 3 Synopsis and Plot Summary

Upcoming, The Case Solver Season 3 2023.

The Case Solver Season 3 Cast

Dong Xuan as Che Su Wei

Jason Gu as Gu Yuan

Luo Zheng as Tong Jiu Long

Zhang Wei Yi as Sun Da Shuai

Wang Mo Han as Ren Meng Yao

Xu Xiao Han as Support Role

Ran Xu as Deng Zi Xiao

Lin Jia Chuan as Yin Zhen Tian

Zhou Mei Yi as Support Role

Fu Hong Sheng as Support Role

Xuan Yu Jin as Deng Zi Qiao

Roi as Support Role

Wang Zhi Peng as Yan Jun Kang

Liao Meng Yan as Sun Yuan Ying

Rate this post

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama