The Baking Challenge (2023)

Overall: The Baking Challenge is a Chinese Romance, Drama (2023). The Baking Challenge cast: Wang Yan Lin, Zhao Xiao Tang, Kenny Bee. The Baking Challenge Release Date: 5 December 2023. The Baking Challenge Episodes: 24.

The Baking Challenge Detail

Drama: The Baking Challenge (2023)
Network: iQiyi
Director: Allen Lan
Writer: Li Zhe
Main Stars: Wang Yan Lin, Zhao Xiao Tang, Kenny Bee
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 5 December 2023
Season: 1
Episodes: 24
Also Known As: The Road of Dimsum, 点心之路, The Baking Challenge 2023

The Baking Challenge Synopsis and Plot Summary

He Xian is a destitute chef who had looked down upon dim sum – was forced to compete in the “King of Dim Sum”, a competition of pastry chefs, to regain what he’d lost.

He Xian teamed up talented teammates to embark on the dim sum path.

The Baking Challenge Cast

Wang Yan Lin as He Xian

Zhao Xiao Tang as Hua Lei

Kenny Bee as Zhu Yu Kun

Zheng Fan Xing as Ou Xiao Lou

Xi Mei Juan as Jiang Xun

Yan Su as Support Role

Lan Man Yu as Jiang Qiao

Zhao Bin as Peng Qian Lu

Song Wen Zuo as Xiang Yu

Wang Zhu Yue as Xiao Bu Ding

Leave a Comment