The Assassin (2023)

Overall: The Assassin is a Chinese Action, Mystery, Drama (2023). The Assassin cast: Qin Lan, Zheng Ye Cheng, Hu Lian Xin. The Assassin Release Date: 2023. The Assassin Episodes: 24.

The Assassin Detail

Drama: The Assassin (2023)
Network: Youku
Genres: Action, Mystery, Drama
Main Stars: Qin Lan, Zheng Ye Cheng, Hu Lian Xin
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 24
Also Known As: Yin Niang, 隐娘, The Assassin 2023

The Assassin Synopsis and Plot Summary

There is where vagrants accumulate and prepare to become female professional killers.

These professional killers are then dispatched under the name of Yin Niang.

This show recounts the tale of the Yin Niang.

The Assassin Cast

Qin Lan as Ning Jing Hai

Zheng Ye Cheng as Zhu Jing / Jing Zhen

Hu Lian Xin as Yue Liu Sha

Du Chun as Jin Shao Yin

Shaun Tam as Kun Chen

Zhang Tian Ai as Qin Xuan

Cheryl Yang as Mrs. Ning Bi

Mandy Wong as Chi Ruo Qing

Gallen Lo as Xiao Yuan Dao

Yvonne Yung as Mrs. Xiao

Flora Wu as Guo Miao

Jin Song as Huang Guo

Sun Qian Lan as Cui Bing Xin

Chen Yu Nong as Kun Chen | Young

Leave a Comment