Story of Kunning Palace (2023)

Story of Kunning Palace is a Chinese Romance, Drama (2023). Story of Kunning Palace cast: Bai Lu, Zhang Ling He, Wang Xing Yue. Story of Kunning Palace Release Date: 7 November 2023. Story of Kunning Palace Episodes: 38.

Story of Kunning Palace Detail

Drama: Story of Kunning Palace (2023)
Network: iQiyi
Director: Chu Yui Bun
Main Stars: Bai Lu, Zhang Ling He, Wang Xing Yue
Country: China
Genres: Romance, Drama
Language: Chinese
Release Date: 7 November 2023
Season: 1
Aired: 7 November 2023-29 November 2023
Aired On: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 38
Also Known As: Kun Ning , 坤宁 , 寧安如夢 , 坤寧 , Ning An Ru Meng, 宁安如梦, Story of Kunning Palace 2023

Story of Kunning Palace Synopsis and Plot Summary

A fallen sovereign, Jiang Xue Ning who tried to have the most noteworthy power and authority in her life was kept prisoner by rebels after the ruler, Shen Jie was harmed. In this life she utilized everybody around her to arrive at the power of the sovereign however toward the end she stayed detained at home and Xie Wei butchered the whole city. Afterward, she got the declaration to be covered with the head.

She got another opportunity to change her destiny by not entering the castle but rather when she awakened after resurrection, she was at that point playing. Despite the fact that she promised not to enter the castle, certain new development again snares her with the royal residence and Xie Wei whom she detested the most.

Story of Kunning Palace Cast

Bai Lu as Jiang Xue Ning

Zhang Ling He as Xie Wei

Wang Xing Yue as Zhang Zhe

Zhou Jun Wei as Yan Lin

Liu Xie Ning as Shen Zhi Yi / Princess Le Yang

Xing Luo Dan as Weng Ang

Tenzing Jigmey as Huang Qian | Lord Ping Nan’s guard

Lei Peng Yu as Ren Wei Zhi | Salt merchant

Yu Miao Xin as Wang Xin Yi | Emperor’s Attendant Eunuch

Yang Chao Wei as Xu Wen Yi | Silk merchant

Zhong Yi Fan as Lian Er

Li Hai Dong as Eunuch Liu

Yang Gen as Zheng Bao | Eunuch

Wang Kuang Yu as Wei Xi

Shi Yan as Mother Wang

Ma Shun Sha as Mei Er

Yang Jun Cheng as Feng Ming Yu | Rebel of Lord Ping Nan

Zhang Han as Zhang Zhe’s mother

Xiao Bing as Wang Jiu | Teacher of Hanlin Academy

Sun Di as Huang Ren Li | Empress Dowager’s Attending Eunuch

Gong Fang Ni as Tang Er

Qi Er Luo as Zhao Guang

Zheng Yuan as Xiao Cui

Liu Xiu as Uncle Qing Yuan

Hu Yun Hao as Crown Prince Shen Lang

Tian Miao as Madame You | House of Earl of You

Liu Ya Peng as Zhao Yan Hong | Teacher of Hanlin Academy

Geng Da Yong as Zhao Yu Tian

Zhang Yuan Yu as Madame Xue

Tan Jian Chang as Gu Chun Fang

Xuan Yi Hao as Xiao Man

Jiang Xiao Lin as Dao Qin | Xie Wei’s guard

Nina Tu as Empress Zheng

Wang Ming Hui as Boss Wang

Liu Ming Hao as Prince Yan Ping

Liu Feng Shuo as Cui Xu

Geng Li Ming as Wan Niang

Gao Sheng Hao as Qing Feng | Yan Lin’s Guard

Jin Xu Ze as Xue Ding Fei | Young

Pan Yun De as Yong Yi’s housekeeper

Li Chang Zhi as Minister of War

Zhou Yu Chen as Crown Prince Shen Lang | Young

Wang Zi Teng as Zhou Yin Zhi | Sergeant of Xingwu guards

Dai Yi as Yao Qing Yu | Yao Xi’s father

Elisa Ye as Xue Shu | Daughter, Duke of Xue

Zhou Da Wei as Shen Jie / Lord Lin Zi

Melody Tang as You Fang Yin | Illegitimate daughter, Earl of You

Qin Tian Yu as Lu Xian | Master of Youhuang store

Joyin Cai as Yao Xi | Daughter, Ministry of Personnel

Cui Shao Yang as Xue Ding Fei

Yu Zhong Li as Jiang Xue Hui | Eldest daughter, Jiang Mansion

Zhou Ti Shun as Xue Ye

Anna Liu as Fang Miao | Imperial Astronomy Bureau

Lu Yan Bei as Royal Consort Qin | Shen Lang’s concubine

Wang Ya Ni as You Yue | Second daugther, Earl of You

Yi Nan Ting as Eunuch Hu | Xie Wei’s spy

Zu Ka Er as Da Yue Prince

Felicia Fan as Zhou Bao Ying | Daugher, Marquis of Zhou

Yvonne Yung as Meng Shi | Jiang Xue Ning’s mother

Huang Hai Bing as Xue Yuan | Duke of Xue

Liu Min as Empress Dowager Xue

Eddie Cheung as Yan Mu | Yan Lin’s father

Lu Xing Yu as Jiang Bo You | Vice Minister of Revenue

Zong Feng Yan as King Ping Nan

Xia Ming Hao as Gong Yi Cheng | Lord Ping Nan’s counsellor

Desmond Tan as Gu Chun Fang | Justice Minister

Zhou Xiao Fei as Third Lady

He Zhong Hua as Jiang Ning | Chief editor

Michelle Hu as Yan Min | Xue Ding Fei’s mother

Zhao Shi Han as Jiang Xue Ning \ Young | Xie Yun

Story of Kunning Palace Trailer

Leave a Comment