Shadow Detective (2023)

Overall: Shadow Detective is a Chinese Mystery, Drama (2023). Shadow Detective cast: Wu Jia Yi, Wang Xing Yue, Zhang Mu Xi. Shadow Detective Release Date: 2023. Shadow Detective Episodes: 36.

Shadow Detective Detail

Drama: Shadow Detective (2023)
Director: Zhu Shao Jie
Main Stars: Wu Jia Yi, Wang Xing Yue, Zhang Mu Xi
Genres: Mystery, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 36
Also Known As: An Ying Zhe Tan, 暗影偵探, 暗影侦探, Shadow Detective 2023

Perfect Her Synopsis and Plot Summary

Upcoming, Everything you need to know about Shadow Detective.

Shadow Detective Cast

Wu Jia Yi as Lu Yi Zhen

Wang Xing Yue as Guan Cen

Zhang Mu Xi as Si Min

Shao Wei Tong as Du Lin Feng

Rui Wei Hang as A Dong

Bai Hai Tao as Support Role

Song Mei Na as Ding Er Yi

Jiang Yuan as Support Role

Ning Xiao Hua as Huo Zhong Ji

Rate this post

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama