Schemes in Antiques (2020)

Overall: Schemes in Antiques is a Chinese Mystery, Movie (2020). Schemes in Antiques cast: Lei Jia Yin, Li Xian, Xin Zhi Lei. Schemes in Antiques Release Date: 31 December 2020. Schemes in Antiques.

Schemes in Antiques Detail

Movie: Schemes in Antiques (2020)
Main Stars: Lei Jia Yin, Li Xian, Xin Zhi Lei
Director: Derek Kwok
Writer: Derek Kwok
Genres: Mystery, Movie
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 31 December 2020
Season: 1
Aired: 31 December 2020
Also Known As: Gu Dong Ju Zhong Ju, Antique Bureau, Mystery in Antiques, 古董局中局, Schemes in Antiques 2020

Schemes in Antiques Synopsis and Plot Summary

Xu Yuan is a languid however gifted proprietor of a classical shop. At some point, Ms. Mu Hu who originates from Japan purchased alongside a Buddha sculpture from the Tang Dynasty and informed him concerning the mystery behind the sculpture. From that point forward, Xu Yuan is gone head to head with intrigue and riddle encompassing the Buddha sculpture and Wu Mai group.

Schemes in Antiques Cast

Lei Jia Yin as Xu Yuan
Li Xian as Yao Bu Ran
Xin Zhi Lei as Huang Yan Yan
Ge You as Fu Gui
Wang Qing Xiang as Huang Ke Wu
Yong Mei as Chen Ye
Qin Yan as Lao Chao Feng
Guo Tao as Xu He Ping

Leave a Comment