Painting Jianghu (2023)

Overall: Painting Jianghu is a Chinese Drama (2023). Painting Jianghu cast: Yang Xu Wen, Rachel Momo, Cristy Guo. Painting Jianghu Release Date: 2023. Painting Jianghu Episodes: 40.

Painting Jianghu Detail

Drama: Painting Jianghu (2023)
Director: Yi Zheng
Writer: Li Zhe
Main Stars: Yang Xu Wen, Rachel Momo, Cristy Guo
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: Hua Jianghu Zhi Bu Liang Ren, Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren, Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan, Wa Gong Wu Ji Bat Leung Yan, 畫江湖之不良人, 画江湖之不良人, Painting Jianghu 2023

Painting Jianghu Synopsis and Plot Summary

The Tang Dynasty spins around a mysterious government office attempting to get an irreplaceable asset weapon called the winged serpent blade.

They killed two extraordinary military specialists passing on their children to get by in the tumultuous world.

They are taken in and shown combative techniques by Senior Yang.

Their excursion to Jianghu to reveal the connivance of the mystery gathering and they meet their first love in Cai Wen Jing and Fan Shi Qi.

Painting Jianghu Cast

Yang Xu Wen as Li Xing Yun

Rachel Momo as Ji Ru Xue

Cristy Guo as Liu Lin Xuan

Zhang Hao Ran as Shang Guan Yun Que | School Captain

Li Jun Chen as Zhang Zi Fan | Xing Yun’s friend

Elena Zheng as Li Cun Ren

Wang Pei Lu as Li Cun Zhong | 9th Uncle

Marco Chang as Li Si Zhao

Liu Jin Shan as Zhu Wen | Emperor Taizu of Later Liang

Yan Yan as Qing Cheng

Gina Gao as Shi Yao

Edward Chui as Zhu You Wen

Dong Li Wu You as Li Xing Yun | Young

Qiu Xiao Chan as Miao Cheng Tian

Zhang Heng Rui as Li Cun Xiao

Chi Jia as Li Cun Xu

Shi Zhao Qi as Li Ke Yong

Morni Chang as Zhang Xuan Ling | Zi Fan’s father

Li Jun Mo as Yang Yan

Jiang Shi Meng as Qing Guo

Song Ning as Li Chun Feng

Na Zhi Dong as Wang Yan Zhang

Liu Yu Qi as Fan Yin Tian

Yuen Qiu as Granny Meng

Liu Mei Han as Zhong Xiao Kui

Yan Su as Chang Hao Ling

Sun Bo Hao as Wen Tao

Shao Bing as Uncle Yang

Liu Chen Xi as Chi Meng

Norman Chui as Li Si Yuan

Gan Ting Ting as Li Mao Zhen

Sophia Zhang as Chang Xuan Ling

Zhou Yi Wei as Yuan Tian Gang

Leave a Comment