Noble Aspirations Season 3 (2023)

Overall: Noble Aspirations Season 3 is a Chinese Romance, Drama (2023). Noble Aspirations Season 3 cast: Han Dong, Li Man, Yao Xin Qian. Noble Aspirations Season 3 Release Date: 2023. Noble Aspirations Season 3 Episodes: 80.

Noble Aspirations Season 3 Detail

Drama: Noble Aspirations Season 3 (2023)
Network: Tencent Video
Director: Han Xiao Jun
Writer: Li Jing Ling
Main Stars: Han Dong, Li Man, Yao Xin Qian
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 3
Episodes: 80
Also Known As: Qing Yun Zhi III, The Legend of Chusen 3, Noble Aspirations III, 青云志Ⅲ, Noble Aspirations Season 3 2023

Noble Aspirations Season 3 Synopsis and Plot Summary

Gui Li re-visitations of the Focal Fields to by and by annihilate the legendary blade punisher of the immortals and to restore Bi Yao.

Who attempts to convince him to get back to the correct way however Gui Li beginnings scrutinizing the qualification among right and fiendishness.

Noble Aspirations Season 3 Cast

Han Dong as Gui Li

Li Man as Bi Yao

Yao Xin Qian as Lu Xue Qi

Qin Jun Jie as Ceng Shu Shu

He Zhong Hua as Dao Xuan

Zong Feng Yan as Zeng Shu Chang

Xie Ning as Tian Bu Yi

Cheng Yi as Ling Jing Yu

Leave a Comment