Life and Death Rescue (2023)

Overall: Life and Death Rescue is a Chinese Drama (2023). Life and Death Rescue cast: Mu Ting Ting, Aaron Wang, Xu Rong Zhen. Life and Death Rescue Release Date: 2023. Life and Death Rescue Episodes: 30.

Life and Death Rescue Detail

Drama: Life and Death Rescue (2023)
Main Stars: Mu Ting Ting, Aaron Wang, Xu Rong Zhen
Country: China
Genres: Drama
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 30
Also Known As: 孤战之生死营救, Solitary Life and Death Rescue , Gu Zhan Zhi Shengsi Yingjiu, 孤战之生死营救, Life and Death Rescue 2023

Life and Death Rescue Synopsis and Plot Summary

Life and Death Rescue 2023.

Life and Death Rescue Cast

Mu Ting Ting as Luo Ming Qiu Luo Ming Ye
Aaron Wang as Jiang Hai Long
Xu Rong Zhen as Xi Mei Yue
Yu Peng as Sun Yuan Liang
Lawrence Shi as Lu Tian Qi
Ivan Xu as Xiao Ma
Zeng Hong Chang as Unknown
Leo Liu as Unknown
Yu Xuan Hong Hao as Unknown
Zhao Kai Yi as Unknown
Calvin Li as Unknown
Pu Miao as Unknown

Leave a Comment