Hero Legends (2023)

Overall: Hero Legends is a Chinese Drama (2023). Hero Legends cast: Cheng Yi, Yin Zheng, Li Chun Lee. Hero Legends Release Date: 2023. Hero Legends Episodes: 40.

Hero Legends Detail

Drama: Hero Legends (2023)
Network: Tencent Video
Director: Vincent Yang
Genres: Drama
Main Stars: Cheng Yi, Yin Zheng, Li Chun Lee
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: Ying Xiong Zhi, 英雄志, Hero Legends 2023

Hero Legends Synopsis and Plot Summary

Upcoming, Hero Legends 2023.

Hero Legends Cast

Cheng Yi as Lu Yun

Liu Yun Long as Main Role

Wang Qian Yuan as Wu Ding Yuan

Xiao Shun Yao as Qin Zhong Hai

Li Yi Tong as Gu Qing Xi

Zheng Ye Cheng as Yang Xiao Xian

Estelle Chen as Support Role

Hou Meng Yao as Support Role

Wen Zheng Rong as Yan Er Niang

Mabel Yuan as Yan Ting

Zhu Zhu as Bai Hua

Hu Jun as Qin Ba Xian

Lu Xing Yu as Zhang Zhi Yue

Chen Xing Xu as Su Ying Chao

Huang Hai Bing as Ning Bu Fan

Wang Jin Song as Zhao Ben Bing

He Zhong Hua as Fang Zi Jing

Zhang Yao as Support Role

Du Yuan as Support Role

Chen Shu as Support Role

Wang Chu Ran as Support Role

Chen Jian Bin as Support Role

Leave a Comment