Hello, I’m At Your Service (2023)

Overall: Hello, I’m At Your Service is a Chinese Romance, Drama (2023). Hello, I’m At Your Service cast: Xu Lu, Wei Zhe Ming, Liu Run Nan. Hello, I’m At Your Service Release Date: 15 September 2023. Hello, I’m At Your Service Episodes: 24.

Hello, I’m At Your Service Detail

Drama: Hello, I’m At Your Service (2023)
Network: iQiyi
Director: Yi Lin
Writer: Zhao Xun
Genres: Romance, Drama
Main Stars: Xu Lu, Wei Zhe Ming, Liu Run Nan
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 15 September 2023
Season: 1
Aired: 15 September 2023-2 October 2023
Aired On: Monday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 24
Also Known As: Hello Dong Dong En, Hello, Dong Dong En, AE, Dong Dong En, Jin Pai Ke Fu Dong Dong En, 金牌客服董董恩, Hello, I’m At Your Service 2023

Hello, I’m At Your Service Synopsis and Plot Summary

It tells the tale of the way Dong Dong En, a top-of-the-line customer service rep, is able to win the heart of Lou Yuan, a client representative, by displaying her own charisma in the battle of wits and bravery.

Because of a miscommunication between the top client service rep Dong Dong En and the customer representative Lou Yuan, the mundane office life is transformed into a chaotic blur.

Once she has started the work at the office of the client it’s not just that Dong Dong En excel in showing her professionalism to the highest level and professionalism, she also captures Lou Yuan’s attention with her unique charm in the game of wits and grit when working with her customer.

Hello, I’m At Your Service Cast

Xu Lu as Dong Dong En

Wei Zhe Ming as Lou Yuan

Liu Run Nan as Wang Zi Jian

Baby Zhang as Cao Ya

Showna Xie as Zhu Li

Fan Meng as Li Li An

Hu Yu Xuan as Xie Yi

Jiang Yi Chen as Support Role

Liu Hao Yan as Ma Cheng Shu

Yang Gen as Su Qi

Wang Yi Tian as Lu Ke Wei

Cui Yi as Lou Mu Dan

Leo Li as Han Chun

Guan Zi Jing as Ke Lao Da

Fu Jia as Dong Yi Ming

Du Yan as Dong Qing

Long Bin as Chen Wen De

Feng Da Lu as Han Zhong

Wu Jia Cheng as Wei Kai Le

Nono as Ai Lin

Liu Zi Xuan as Boss Guo

Tao Zheng Dong as Supplier

Su Ai Ting as Aunt Wang

Jia Shu Yi as Liu Ling

Ren Jie as Zhao Gui Fen

Wang Cheng as Zheng Chao

Wang Er Duo as Song Zhen

Shi Qiang as Su Hong Bin

Lu Ning as Lao Lai

Leave a Comment