Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (2023)

Overall: Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong is a Chinese Romance, Drama (2023). Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong cast: Ada Liu, Jia Bing, Yang Xin Ming. Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Release Date: 2023. Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Episodes: 38.

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Detail

Drama: Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (2023)
Network: iQiyi
Writer: Han Pei Zhen
Main Stars: Han Pei Zhen, Bai Yi Cong, Kennedy Xu
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 38
Also Known As: Tu Shan Xiao Hong Niang , Tu Shan Xiao Hong Nian Yue Hong Pian , 狐妖小红娘 , Hu Yao Xiao Hong Niang, 涂山小红娘月红篇, Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong 2022

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Synopsis and Plot Summary

The Yue Hong chapter of the Fox Spirit Matchmaker Series, which tells the tale ofTu Shan Hong Hong of the Fox tribe and human Dongfang Yuechu, both combating to dying to defend the non violent coexistence of the fox tribe and human tribe.

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Cast

Sebrina Chen as Lu Jian Wen

Yang Shi Ze as Bei Shan Yao Di

Mao Zi Jun as Yan Ru Yu

Zhang Ling He as Wei Sheng

Yang Mi as Tu Shan Hong Hong

Gong Jun as Dong Fang Yue Chu

Yuan Bing Yan as Tu Shan Ya Ya

Leon Zhang as San Shao

Hu Lian Xin as Tu Shan Rong Rong

Chen Du Ling as Cui Yu Ling

Zhu Xu Dan as Lu Jian Wen

Wang Yi Fei as Dong Fang Qin Lan

Cristy Guo as Black Fox

Wei Zhe Ming as Jin Ren Feng

Wen Zheng Rong as Support Role

Lawrence Wang as Fan Yun Feng

Sebrina Chen as Lu Jian Wen

Yang Shi Ze as Bei Shan Yao Di

Mao Zi Jun as Yan Ru Yu

Zhang Ling He as Wei Sheng

Liu Shi Shi as Dong Fang Huai Zhu

Dylan Wang as Yan Ru Yu

Dai Si as Li Xue Yang

Li Yu Hao as Tu Shan Mei Mei

Jerry Huang as Jin Ren Feng

Fan Ming as Housekeeper Fei

Liang Chao as Tu Shan Bu Zhui

Hong Xiao as Fu Cheng

Feng Xiao Tong as Dong Fang Luo

Chen Tao as Tu Shan Liu Qiang

Zhang Ling He as Hu Wei Sheng

Han Dong as Wang Quan Ba Ye

Yang Yuan Yuan as Tu Shan Hong Hong & Dong Fang Yue Chu’s daughter

An Yue Xi as Dong Fang Qin Lan

Rate this post

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama