Dashing Youth (2024)

Dashing Youth is a Chinese Drama (2024). Dashing Youth cast: Neo Hou, He Yu, Hu Lian Xin. Dashing Youth Release Date: 19 July 2024. Dashing Youth Episodes: 40.

Dashing Youth Detail

Drama: Dashing Youth (2024)
Network: Youku
Director: Chen Zhou Fei
Main Stars: Neo Hou, He Yu, Hu Lian Xin
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 19 July 2024
Season: 1
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 40
Also Known As: Young White Horse Drunk Spring Wind Season 2, Shao Nian Bai Ma Zui Chun Feng 2 , Shao Nian Bai Ma Zui Chun Feng Di Er Ji, 少年白马醉春风2, 少年白马醉春风 第2季, 少年白馬醉春風 第二季, Shao Nian Bai Ma Zui Chun Feng Season 2, 少年白马醉春风 第二季, Dashing Youth 2024

Dashing Youth Synopsis and Plot Summary

Bai Li Dong Jun is the youngest son at the Hou Mansion, Zhenxi. He has been stubborn ever since he could walk.

While he wasn’t good at poetry or books and didn’t like to read about martial arts and the art of warfare, he was very good at making wine. This was because he and Ye Yun had made an agreement.

The “wine fairy” is a young friend of mine who was murdered.

His destiny was not left up to him.

At the end of the day, he decided to go to the school Li Chang Sheng and learn martial arts.

As a result, he became acquainted with Yue Yao. They also encouraged him to reunite with Ye Yun.

Bai Li Dong Jun began reexamining his identity.

Bai Li Dong Jun was not afraid to face his best friend. He also wanted to protect the other people!

Dashing Youth Cast

Neo Hou as Bai Li Dong Jun

He Yu as Ye Ding Zhi

Hu Lian Xin as Yue Yao / Yin Luo Xia

Xia Zhi Guang as Si Kong Chang Feng

Jiang Zhen Yu as Yi Wen Jun

Zhang Chen Xiao as Nan Gong Chun Shui

Bai Shu as Xiao Ruo Feng

Wanyan Luo Rong as Lei Meng Sha

Ross Chen as Zi Yi Hou

Xue Ba Yi as Bai Fa Xian

Zhu Zheng Ting as Young Master Liu Yue

Samuel Liu as Wang Yi Xing

Wang Jia Yu as Su Leng

Huai Wen as Wen Hu Jiu

Fan Jin Wei as Xiao Ruo Jin

Hei Ze as Mo Xiao Hei

Yan Jie as Bai Li Cheng Feng

Sun Ze Yuan as Wei Chang Feng

Dong Chun Hui as Xin Bai Cao

Li Jun as Wang You

Zhao Wen Long as Luo Qing Yang

Simon Chen as Zhong Fei Li

Yang Bing Zhuo as Gu Jian Men

Terry Guo as Yan Bie Tian

Guo Ye as Yan Qian Sui

Guo Xing Ye as Jin Xian

Liu Ze Yu as Jin Yu

Feng Jian Yu as Jin Xuan

Cheng Hong Xin as Su Mu Yu

Huang Qiao as Feng Qiu Yu

Yan Su as Zhuo Qing

Xu Yi Han as Mu Feng Qing

Pan Yi Fei as Song Yan Hui

Koh Gao as Luo He

Zhang Xi Wei as Ling Su

Xiu Qing as Wu Xiang Shi

Liu Po Xu as Ye Xiao Fan

Wang Chuan as Wang Ren Sun

Ai Xiao Qi as Yin Luo Xia

Sha Xuan as A Xuan

Jiang Kai as Emperor Xiao Zhong Jing

Austin Sui as Yi Bo

Xiao Bing as Wu Fa

Shen Bao Ping as Qi Tian Chen

Chen Zheng Yang as Chen Ru

Gao Ming Yang as Gu Chen

Zhao Yun Zhuo as Li Han Yi

Mei Zhen Jie as Xia Hou

Fan Shi Ran as Yue Qing

Bian Tian Yang as Wu Zuo Shi / Zhu Ge Yun

Liu Chang as Xie Xuan

Qiu Xin Zhi as Li Chang Sheng

Tong Meng Shi as Jun Yu

Hugo Ng as Bai Li Luo Chen

Cao Xi Yue as Yan Liu Li

Aaron Deng as Luo Xuan

Xiao Kai Zhong as Su Chang He

Yu Xin He as Wen Luo Yu

Leo Li as Ye Xiao Ying

Jerry Yu as Ji Ruo Feng

Li Hong Yi as Xiao Yi

Tu Bing as Li Xin Yue

Huang Yi as Yu Sheng Mo

Cao Yu Chen as Zhao Yu Zhen \ Young

Xu Ming as Old man fishing

Huang Si Rui as Li Han Yi \ Young

Jiang Rui Lin as Xiao Chu He | Young

Chen Lin Jun as Wu Chan | Young

Dashing Youth Trailer

Leave a Comment