Brilliant Girls (2020)

Overall: Brilliant Girls is a Chinese Romance, Drama (2020). Brilliant Girls cast: Yin Tao, Song Yi, Angel Zhao. Brilliant Girls Release Date: 13 December 2020. Brilliant Girls Episodes: 45.

Brilliant Girls Detail

Drama: Brilliant Girls (2020)
Network: Hunan TV, Tencent Video
Main Stars: Yin Tao, Song Yi, Angel Zhao
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 13 December 2020
Season: 1
Aired: 13 December 2020
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Also Known As: Se Nu Lang , Funny Girl , Astringent Girl , 涩女郎 , Ai De Li Xiang Sheng Huo, 爱的理想生活, Brilliant Girls 2020

Brilliant Girls Synopsis and Plot Summary

This is a tale around five ladies living respectively in a similar estate. Each has an altogether different mentality towards adoration.

One is happy to wed any man with a heartbeat: “Jie Hun Kuang” (Crazy for Marriage) One needs love, however not in marriage: “Wan Ren Mi”

(The Ten Thousand Year Fox) One is keen on work, yet not in affection: “Nan Ren Po” (Tomboy) One who no man can sort out: “Tian Zhen Mei” (Naive Girl).

Brilliant Girls Cast

Yin Tao as Wen Ru Xue
Song Yi as Dai Xi Xi
Angel Zhao as Wen Xiao Yang
Nita Xia as Ding Hui Qiao
Hu Lian Xin as Qi Yue
Wei Da Xun as Duan Xu
Yang Shuo as Bai Xiang Wen
Sean Sun as Li Wen Sen
Kevin Tan as Du Jia Mu
Wang You Jun as Support Role
Wang Rui Xin as Support Role

Leave a Comment