Brave Heart 2 (2021)

Overall: Brave Heart 2 is a Chinese Drama (2021). Brave Heart 2 cast: Yang Zhi Gang, Zhang Zi Jian, Camille Hua. Brave Heart 2 Release Date: 29 December 2021. Brave Heart 2 Episodes: 45.

Brave Heart 2 Detail

Drama: Brave Heart 2 (2021)
Network: Tencent Video
Director: Bai Shan
Writer: Wei Feng Hua, Guo Jing Yu
Main Stars: Yang Zhi Gang, Zhang Zi Jian, Camille Hua
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 29 December 2021
Season: 1
Aired: 29 December 2021-2 February 2022
Aired On: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Episodes: 45
Also Known As: Yong Gan De Xin 2 , 勇敢的心第二部, 勇敢的心 2, Brave Heart 2 2021

Brave Heart 2 Synopsis and Plot Summary

The tale facilities on Tong Jia Ru, a trainer of Chinese language, and tells the story of an normal character who modified from indifference to the war to progressively using his know-how to fight in opposition to the enemy in the course of the Anti-Japanese War.

Brave Heart 2 Cast

Yang Zhi Gang as Tong Jia Rui
Zhang Zi Jian as Ouyang Zhen De
Camille Hua as Zhi Zi
Wang Zhen as Shen Tong
Kou Hsi Shun as Feng Ye
Ni Hong Jie as Zhang Qing Hong
Zhang Kai Tai as Ouyang Gong Jin
Yang Kun as Aunt Su
Wang Zhi Yi as Dong Shu Mei
Darren Chiu as Toshiro Higashimura
Zhao Xiao Su as Du Xiao Mao
Jiang Bai Xuan as Teacher Chen
Jia Hong Wei as Company Commander Zhong
Ji Chen Mu as You Ban Xian
Niu Bei Ren as Guan Da Dao
Zhang Yi Duo as Xu Xian
Zhang Guo Qing as Uncle Pi
Ge Zhao Mei as Granny Lin
Chen Wen Bo as Lao Xu
Qian Yi as Eldest Cousin
Sun Jiao Long as Hei Chuan
He Chu Qing as Xiao Nan Nan
Li Ru Ge as Shui Qin
Zhang Shao Hua as Tong Bai Shi
Tay Ping Hui as Yang Xiao
Ju Hao as President Lu

Leave a Comment