Ancient Love Poetry (2021)

Overall: Ancient Love Poetry is a Chinese Romance, Drama (2021). Ancient Love Poetry cast: Zhou Dong Yu, Xu Kai, Jenny Zhang. Ancient Love Poetry Release Date: 17  June 2021. Ancient Love Poetry Episodes: 49.

Ancient Love Poetry Detail

Drama: Ancient Love Poetry (2021)
Network: Tencent Video
Director: Yin Tao, Li Cai
Writer: Rao Jun, Li Zhen Ru
Main Stars: Zhou Dong Yu, Xu Kai, Jenny Zhang
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 17 June 2021
Season: 1
Aired: 17 June 2021-18 July 2021
Aired On: Thursday, Friday, Saturday
Also Known As: The Legend of Gu and Jue , Gu Jue Zhuan , Shang Gu , Qian Gu Jue Chen , 上古 , 古玦传 , Eternal Dust, 千古玦尘, Ancient Love Poetry 2021

Ancient Love Poetry Synopsis and Plot Summary

Ancient Love Poetry follows Shang Gu, as soon as a leader of the four immortals, who falls into a deep sleep after sacrificing herself in a trial that lasted 60,000 years. Shang Gu wakes up many years later, and recollections of what happened three hundred years ago were completely wiped. But her former lover, Bai Jue, never forgot approximately her. Sacrificing his reincarnation for her existence, he waited for her for 60,000 years. Even when his soul disappears, Shang Gu will await him all the time.

Ancient Love Poetry Cast

Zhou Dong Yu as Shang Gu Hou Chi
Xu Kai as Bai Jue Qing Xiu Bai Xuan
Jenny Zhang as Wu Huan
Liu Xue Yi as Tian Qi Jing Yuan
Li Ze Feng as Zhi Yang
Leon Lai as Gu Jun
Luo Qiu Yun as Yue Mi
Zhang Ya Qin as Feng Ran
Tiffany Zhong as Jing Zhao
Liu Meng Meng as Xue Ying
Hao Shuai as Jing Yang
Fan Jin Wei as Mo Yu
Daisy Dai as Chang Qin
Lu Hong as Sen Yu
Hankiz Omar as Feng Yan
Ren Hao as Wu Xi
Gao Han as Chang Que
DiDi as Jia Ye
Lu Peng as Zi Han
Huang Yi as Hong Ri
Wang Mao Lei as Zi Heng
Zhang Song as Dong Hua
Edward Zhang as Xuan Yi
Zhang Yue as Yu Shen Rain god
Bao Tian Qi as Chang Dong
Zhang Gong as Feng Yun
Fu Bo Han as Yuan Qi
Fu Xin Bo as Mu Guang
Joyin Cai as Qing Li Nine-tailed fox demon
Huang Jue as Sen Jian
Leon Zhang as Jing Jian
Haeley Chen as Unknown
Liu Chang as Unknown
Julia Ye as Unknown
Victor Qin as Unknown
Oscar He as Unknown

Ancient Love Poetry Trailer

Leave a Comment