A Tale of the Wanderers (2021)

Overall: A Tale of the Wanderers is a Chinese Drama (2021). A Tale of the Wanderers cast: Zhang Zhe Han, Simon Gong, Zhou Ye. A Tale of the Wanderers Release Date: 14 February 2021. A Tale of the Wanderers Episodes: 36.

A Tale of the Wanderers Detail

Drama: A Tale of the Wanderers (2021)
Network: Youku
Director: Gary Sing, Jones Ma
Main Stars: Zhang Zhe Han, Simon Gong, Zhou Ye
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 14 February 2021
Season: 1
Aired: 14 February 2021
Also Known As: Tian Ya Ke , Faraway Wanderers, 天涯客, A Tale of the Wanderers 2021

A Tale of the Wanderers Synopsis and Plot Summary

Zhou Zishu receives embroiled in a conspiracy in the martial arts world after quitting his activity because the chief of an business enterprise tasked with shielding royalty. He meets Wen Kexing, a mysterious martial artist who escapes from the Ghost Valley to avenge his mother and father’ deaths. They end up speedy buddies and embark on an journey to find a mythical treasure on the way to deliver its proprietor last strength over jianghu.

A Tale of the Wanderers Cast

Zhang Zhe Han as Zhou Zi Shu
Simon Gong as Wen Ke Xing
Zhou Ye as Gu Xiang
Ma Wen Yuan as Cao Wei Ning
Damon Guo as Shen Shen
Huang You Ming as Ye Bai Yi
Sun Xi Lun as Zhang Cheng Ling
Candice Zhao as Du Pu Sa
Guo Yun Fei as Duan Peng Ju
Ke Nai Yu as Liu Qian Qiao
Rolling Wang as Zhao Jing
Zhang Yong Gang as Support Role
Wang Dong as He Lian Yi
Rebecca Jin as Gao Xiao Lian
Li Dai Kun as Prince Xie
Kou Zhen Hai as Support Role
Norman Chui as Support Role
Bryan Leung as Support Role
Wang Rong as Han Ying
Amman Yuan as Muyun Ge
Guo Jia Nan as Qin Jiu Xiao
Yu Nai Jia as Xiao Luo Han
William Yang as Deng Kuan
Shen Bao Ping as Boat Captain
Lu Huan as Uncle Lin
Liu Han Yang as Support Role
Fu Rou Mei Qi as Yun Zai
Miles Wei as Jing Bei Yuan Seventh Lord
Fan Jin Wei as Wu Xi
Emily Chen as Xi Sang ghost
Li Man as Yan Wan
Qiao Zhen Yu as Guest Role
Song Ya Gang as Leader of the Iron Palm Gang

Leave a Comment