Who Rules The World (2022)

Overall: Who Rules The World is a Chinese Romance, Drama (2022). Who Rules The World cast: Yang Yang, Rosy Zhao, Lulu Xuan. Who Rules The World Release Date: 18 April 2022. Who Rules The World Episodes: 40.

Who Rules The World Detail

Drama: Who Rules The World (2022)
Network: Tencent Video
Director: Yin Tao
Main Stars: Yang Yang, Zhao Lu Si, Xuan Lu
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 18 April 2022
Season: 1
Aired: 18 April 2022-24 May 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Episodes: 40
Also Known As: Qie Shi Tian Xia , Who Gets The World, 且试天下, Who Rules The World 2022

Who Rules The World Synopsis and Plot Summary

Hei Feng Xi is good-looking and elegant at the same time as Bai Feng Xi is majestic and unrestrained. They are opposites like black and white and unequalled in ability. Caught inside the warfare and chaos of the martial arts world, the vegetation of love start to bloom amidst the blood that has been sacrificed within the final ten years.

Who Rules The World Cast

Yang Yang as Feng Lan Xi / Hei Feng Xi
Zhao Lu Si as Feng Xi Yun / Bai Feng Xi
Xuan Lu as Feng Qi Wu
Leon Lai as Huang Chao
Liu Rui Lin as Yu Wu Yuan
Zhang Feng Yi as Prince Yong
An Yue Xi as Hua Chun Ran
Carman Lee as Lady Baili
Zhang Tian Yang as Support Role
Huang Yi as Support Role
He Kai Lang as Yan Ying Zhou
Jiang Kai as Support Role
Fan Yi Ning as Support Role
Zhao Xin as Support Role
Fu Bo Han as Support Role
Cui Tian Yi as Support Role
Andrew Leng as Support Role
Zhou Yao as Support Role
Zhao Zhuo Ting as Support Role
Wang Xin as Support Role
Ai Mi as Support Role
Wang Hong Yi as Support Role
Li Qian Feng as Bian Cheng Ten Temple Devils
Xu Ling Chen as Lu Shi
Zhang Hao Wei as Yu Wu Yuan Empyrean Yu Family
Wang Xuan as Ren Chuan Yu Hei Feng Xi’s guard
Jiang Bai Xuan as Ren Ru Song Yongzhou Chancellor
Liu Xu as Zhang Zhong Ge Yongzhou Minister of Justice
Du Zhi Guo as Emperor Chun Xi
Yue Yao Li as Qin Xiang
Zhao Yan Song as Qi Yan Nian
Feng Guo Qiang as Shang Ye
He Jun Lin as Servant of Elder Tai Yin
Ma Yue as Lord of Qingzhou Bai Feng Xi’s father
Wang De Shun as Elder Tai Yin
Li Jiu Lin as Feng Xie Yue The Heir of Lord of Qingzhou
Lu Zhan Xiang as Han Pu Young
Zheng Xiao Ning as Lord of Jizhou
Jiang Feng as Yuan Lu Yongzhou Eunuch
Wang Gang as Lord of Youzhou
Lu Yong as Dong Shu Fang Dadong General
Wen Hai Bo as Elder Tian Ji
Huo Qing as Pei You Yue
Wang Bo Zhao as Wang Xiang
Wang Jiu Sheng as Uncle De
Zhang Gong as Feng Yan Shou Feng Family Elder
Lin Xue Piao as Cheng Cheng Niang
Jie Bing as Cheng Guo Gong
Zhang Zhi Wei as Han Yin
Wang Bo Qing as Feng Ning
He Yong Sheng as Lord of Shangzhou
Hei Zi as Lord of Beizhou
Zong Feng Yan as Han Xuan Ling
Chen Yu Tong as Xu Yuan
Zhao Ran as Ma Meng Qi
Yang Xiao Ran as Xiao Ling Dang
Chen Mu Yang as Sect Leader of Si Hun Sect
Li Ze as Song Si Han Candidate
Chen Qiu Guo as Wang Ming Hai
Ju Jin Zhan as Tie Xiao Hun
Chen Li Wei as Zhang Jin
Zhang Zi Lin as Shao Yin
Wu Yi Jia as Qi Yun
Guo Jia Yi as Chu Jiang Ten Temple Devils
Akbar Hesh as Yan Luo Ten Temple Devils
Xu Chang Chao as Tai Shan Ten Temple Devils
Zhang Jia Hang as Du Shi Ten Temple Devils
Li Yi Xuan as Yu Le Lin
Wang Bin as Zheng Kui Minister of Works of Yongzhou
Ding Zhi Yong as Yu Peng
Feng Ming Jing as Eunuch Hu
Wang Yi Lin as Shan Ye Cheng
Li Zhe Hao as Yang Mu Chi Heir of Lord of Shangzhou
Kong Qi Li as Wei Chi Lie
Chen Meng Qin as Princess Qi Ge
Zheng Ge as Advisor of You Continent
Li Ji as Lin Ji
Dong Yan Lin as Zhao Hai
Liu Hao Xin as Xu Yu Xin Candidate
Marco Chen as He Xun
Niu Zhi Qiang as Fei Sheng Governor of Luocheng
Wu Li Hua as Physician Wu
Bao Lei as Lao Bao
Hao Qiao as Feng Yun Soldier
Chang Chien as Du Qian Niang
Wu Bin as Zhao Qing Hou
Xu Meng as Old Wang
Zhong Ming as Nie Yi Wen
Ren Wan Jing as Cui Hong
Yu Peng as Lu Xiu Mu
Shi Chen Wei as Ye Yan
Wang Kai as Linghu Ju
Liu Yong Gang as Qian He Nian
Wei Zhi Qiang as Wang Shui Long
Chang Jin as Ceng Jiu Hai
Wei Jin Song as Eunuch Liu Shangzhou Eunuch
Zhang Jun as Shang Zhou Tian Jiang
Zhang Jie Feng as Liu Shi Lang
Yang Cheng Ming as Yan Shi Zhang
Dai Yi as Wang Liang De
Yang Qing Zhu as Qiu Jiu Shuang
Wang Yi Jun as Bai Li Jing
Mou Kai Kai as Song Di Ten Temple Devils
Du Zhao as Hua Chun Yuan
Zhang Feng as Cheng Zhi
Pan Fei Yang as Sun Yi
Jiang Hao as Wang Ji
Yang Chou Chan as Wu Shang Shu
Liu Feng Shuo as Yuan Bo Yan
Jin Wen as Ming Yue Shan
Yan Jin Feng as Hong Er
Liu Qi Qi as Feng Xi Yun Bai Feng Xi Teen
Xiao Tian Ren as Feng Chang Young
Jonny Zhang as Huang Chao Young
Yi Da Qian as Jing Yan Crown Prince of Dadong
Xu Peng as Ren Ru Song Young
Meng Zhi Xu as Huan Niang Teen
Ma Yi Rui as Huan Niang Young
Yuan Zhi Ying as Hua Dan Guy
Zhou Jie as Shopkeeper of Sui Yu Xuan
Yu Chun as Imperial Physician
Mark Ma as Feng Lan Xi Hei Feng Xi Teen
Xu Wai Luo as Feng Lan Xi Hei Feng Xi Young
Zhang Xi Wei as Feng Xi Yun Bai Feng Xi Young

Who Rules The World Trailer

Leave a Comment

Chinese Drama - Upcoming, Best Dramas 2022 Open

Close