The New Dragon Gate Inn (2023)

Overall: The New Dragon Gate Inn is a Chinese Mystery Drama (2023). The New Dragon Gate Inn cast: Ma Ke, Shen Meng Chen, Qi Wei. The New Dragon Gate Inn Release Date: 2023. The New Dragon Gate Inn Episodes: 40.

The New Dragon Gate Inn Detail

Drama: The New Dragon Gate Inn (2023)
Director: Zhu Shao Jie
Main Stars: Ma Ke, Shen Meng Chen, Qi Wei
Genres: Mystery Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: xinlongmenkezhan, 新龙门客栈, The New Dragon Gate Inn 2023

The New Dragon Gate Inn Synopsis and Plot Summary

The New Dragon Gate Inn is an upcoming Chinese Mystery Drama and everything you must need to know about all this drama.

The New Dragon Gate Inn Cast

Ma Ke as Zhou Huai An

Shen Meng Chen as Mu Yan

Qi Wei as Jin Xian Gyu

Bao Jian Feng as Cao Shao Qin

EQUUS as Yi Hui

Zhao Jing as Yi Meng

Zong Feng Yan as Chang Man

Daniel Chan as Xian Wang

Yu Bo as Wang Chao

Wei Bing Hua as Chang Yan

Guo Yi Ming as Xiao Yi

Jiang Zhen Hao as Tang Tian

Victor Liu as Chang Qing

Geng Yi Zheng as Zuo Chao Ran

Ruan Sheng Wen as Takeda Kojiro | Wutian Xiao Ci Lang

Ma He as You Dian Zi

Du Jun Ze as Xiao Fang Fei

Anna Kay as Bei Tiao Feng

Liu Yao Yuan as Ying Guan Zhen

Liu Bi as Gui Deng Wan

Ji Chen as King Jing of Zhou

Gao Yi as Jiang Zhi Wen

Danny Ray as Pirate leader

Liu Zhang Yin as Assassin

Rate this post

Leave a Comment