Talking Bones 2 (2022)

Overall: Talking Bones 2 is a Chinese Thriller, Mystery, Drama (2022). Talking Bones 2 cast: Zhang Ling Xin, Gao Ren, Cai Yi Da. Talking Bones 2 Release Date: 22 February 2022. Talking Bones 2 Episodes: 30.

Talking Bones 2 Detail

Drama: Talking Bones 2 (2022)
Director: Hu Yao Zhi
Main Stars: Karlina Zhang, Shaw Qu, Duan Yu Le
Country: China
Genres: Thriller, Mystery, Drama
Language: Chinese
Release Date: 22 February 2022
Season: 1
Aired: 22 February 2022-17 March 2022
Aired On: Tuesday, Wednesday, Thursday
Episodes: 30
Also Known As: Gu Yu 2, 骨语2, Talking Bones 2 2022

Talking Bones 2 Synopsis and Plot Summary

Forensic physician Xia Ying and police captain Shang Jie join arms with pals of the major crimes department’s unique case team to solve numerous bizarre instances!

Talking Bones 2 Cast

Zhang Ling Xin as Xia Ying

Gao Ren as Shang Jie

Cai Yi Da as Li Xue Kai

Zhao Yi as Support Role

Ren Zhong as Support Role

Yin Xiao Tian as Support Role

Nina Chuo as Support Role

Yue Yang as Support Role

Wei Jian Long as Support Role

Viola Mi as Support Role

Xin Zi as Support Role

Wang Chao Wei as Support Role

Jiang Shi Meng as Zhu Li

Zhang Ya Qi as Yang Shu

Jiao Ni as Da Hai’s wife

Elena Tong as He Juan

Zhang Yong Qiang as Liu Da Tian

Zhang Shao Rong as Wang Jian Xing

Yong Mei as Li Kai Xiu

Wang Yong Gui as Tong Xue Nong

Bai Yu Fei as Xu Qing Zi

Zhao Yi Yang as Huang Yao Cai

Terry Shi as Liang Yu Long

Milky Wang as Xie Feng Qi

Zhang Xin Hua as Huang Jia Xiang

He Wei Ran as Li Shi Hua

Kan Xin as Song Wen

Lily Zhao as Mrs. Jin

Liu Ting Zuo as Tang Wei Qiang

Hu Rong Rong as Wang Han

Yu Yang as Zhao Chang Hao

Chen Shu as Fang Ting

Vicky Wang as He Qiao Er

Ma Qian as Liu Yu

Ning Zi as Mother Cao

Liu Bei as Zhao Xiao Lan

Ulrica Tang as Liang Ying

Ding Nan as Zhan Yang

Bian Yi Ming as Li Yu Wei

Zhu Jin Tong as Chen Jiao Rui

Zhang Hui as Gao De Long’s wife

Ni Han Jin as Li He Lei

Talking Bones 2 Trailer

Leave a Comment

Chinese Drama - Upcoming, Best Dramas 2022 Open

Close