Legacy (2022)

Overall: Legacy is a Chinese Drama (2022). Legacy cast: Qin Lan, Wu Jin Yan, Zhang Nan. Legacy Release Date: 19 May 2022. Legacy Episodes: 45.

Legacy Detail

Drama: Legacy (2022)
Network: Youku
Main Stars: Qin Lan, Wu Jin Yan, Zhang Nan
Director: Wang Wei
Writer: Yu Zheng
Genres: Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 19 May 2022
Season: 1
Episodes: 45
Also Known As: Chuan Jia, The Heritage, 传家, Legacy 2022

Legacy Synopsis and Plot Summary

Set in the last part of the 1920s, it follows the three little girls of Shanghai retail establishment goliath Xinghua as they clash against one another to decide the genuine beneficiary who will guarantee the family’s proceeded with thriving.

Legacy Cast

Qin Lan as Yi Zhong Ling
Wu Jin Yan as Yi Zhong Yu
Zhang Nan as Yi Zhong Xiu
Nie Yuan as Xi Wei An
Han Geng as Tang Feng Wu
Zheng Kai as Lu Pei
Liu Jun as Yi Xing Hua Has 3 daughters and 1 son
Pu Miao as Huang Ying Ru Yi Xing Hua’s wife
Zhang Yi Jie as Yi Zhong Jie Yi Xing Hua’s son
Zhang Yi Xi as Ah Yuan Zhong Jie’s girlfriend
He Vincent as Chen Bin
Roy Wang as Yi Ji De
Shen Bao Ping as Yi Shu Ye
An An as Xiao Ju
Anna Fang as Yi Ji Yu
Deng Sha as Su Yin
Calvin Zheng as Wang Jian Chi
He Jia Yi as Aunt Gu
Zheng Louis as Lu Zhaowen Xi Weian’s aide
Nina Wang as Liu Qing Fang
Liu En Shang as Wang Ben Chu
Chang Cheng as Yi Zhong Butler of Yi Family
Zhang Jie as Yu Lan
Lu Yan Qi as A Feng

1 thought on “Legacy (2022)”

Leave a Comment

Chinese Drama - Upcoming, Best Dramas 2022