Immortal Samsara (2022)

Overall: Immortal Samsara is a Chinese Mystery, Drama (2022). Immortal Samsara cast: Yang Zi, Cheng Yi, Ray Chang. Immortal Samsara Release Date: 24 June 2022. Immortal Samsara Episodes: 40.

Immortal Samsara Detail

Drama: Immortal Samsara (2022)
Network: Youku
Director: Guo Hu
Writer: Zhang Yuan Ang
Main Stars: Yang Zi, Cheng Yi, Ray Chang
Genres: Mystery, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 24 June 2022
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: Agarwood Like Chips , Agarwood Like Crumbs , Chen Xiang Ru Xie, 沉香如屑, Immortal Samsara 2022

Immortal Samsara Synopsis and Plot Summary

Yan Dan is the only descendant of the ancient tribe the Four-Leaved Scorpion. Yan Dan’s complete being is a treasure trove of medicines. She and dual sister Zhi Xi converted into human form a century earlier than even as attending the Queen Mother’s Feast, however Yan Dan confronted the best trial of her existence – the love trial. Falling in love with Lord Ying Yuan resulted in her losing the following 800 years forgetting him. Such a high rate to pay!

Now the supportive Yu Mo enters her existence, encouraging her each day to carry out desirable deeds. While punishing evil, they come upon Lord Ying Yuan’s modern reincarnation, Tang Zhou, the demon hunter. They help Tang Zhou in his quest to discover the 4 historical artifacts, uncovering an even extra mysterious secret. Can the trio discover the evidence they need despite the risks?heless investigates the case unswervingly with a sturdy sense of duty and venture.

Immortal Samsara Cast

Yang Zi as Yan Dan
Cheng Yi as Tang Zhou / Emperor Ying Yuan
Ray Chang as Yu Mo
Meng Zi Yi as Zhi Xi
Yang Xi Zi as Lin Lang
Hou Meng Yao as Tao Zi Qi
Vicky Liang as Qin Qi
Michael Li as Dan Shu
Wang Jian Xin as Dragon King of the Eastern Sea
Zhao Wen Hao as Soul sword spirit
Lin Yuan as Shen Xiang Jun
Zhong Qi as Fu Shuang
Liu Meng Meng as Jiang Chen
Kele Sun as Zi Lin
Zhang Tian Yang as Zhang Yi
He Zhong Hua as Bei Ming Immortal Lord
Zhang Zhi Xi as Ran Qing
Zhu Yong Teng as Heavenly Emperor
Fu Fang Jun as Xuan Xiang / Liu Wei Yang
Vicki Xu as Ying Deng
Li Xin Ze as Huan Qin
Han Cheng Yu as Pei Luo
Elisa Ye as Yue Yao Immortal Lady
Li Yu as Marshal Huo De
Zhu Li Lan as Chao Lan
Zeng Chen as Imperial concubine
Xia Zhi Yuan as Lu Ming
Johnny Zhang as Liu Wei Yang
Liu Yu Qiao as Support Role
Xie Ning as Support Role
Ye Qing as Ying Deng
Wang Zi Wei as Shen Xiang Jun
Zhang Yan as Old Master Shen
Linda Zhang as Madame Hu
Wang Yi Cheng as Si Mu
Curly Gu as Bai Ling
Zhang Yu Fei as Madame Hu
Yue Yao Li as Leader of fox tribe
Yu Kai Ning as Ying Deng

Additional Cast

Wang Jian Xin as “Dragon King of the Eastern Sea”

Wang Hao Xuan as Dragon Prince

Immortal Samsara Trailer

Leave a Comment

Chinese Drama - Upcoming, Best Dramas 2022