Fall in Love with a Fox (2023)

Overall: Fall in Love with a Fox is a Chinese Comedy, Romance, Drama (2023). Fall in Love with a Fox cast: Julio Wan Yan, Xu Hao, Liu Yu Han. Fall in Love with a Fox Release Date: 2023. Fall in Love with a Fox Episodes: 30.

Fall in Love with a Fox Detail

Drama: Fall in Love with a Fox (2023)
Network: Mango TV
Director: Wu Qiang
Writer: Xiang Jing
Main Stars: Julio Wan Yan, Xu Hao, Liu Yu Han
Genres: Comedy, Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 30
Also Known As: Hu Li Zai Shou, Wu Lei Joi Sau, 狐狸在手, Fall in Love with a Fox 2023

Fall in Love with a Fox Synopsis and Plot Summary

The Story is a her about a cook memory and an exquisite in player who set off to lay out another request for Jianghu.

Fall in Love with a Fox Cast

Julio Wan Yan as Qu Zheng

Xu Hao as Jin Bai Wan

Liu Yu Han as Yu Lin Feng

Ma Hao Dong as Qing Yun

Pan Fei Yang as Yu Chen

Jian Ze Zheng as Support Role

Pan Yue Tong as Jin Mu Qiu

Yang Shi Qian as Zi Jing

Eve Lu as Su Zhuo Zhuo

Leave a Comment